W dniu 14 marca 2014 roku w auli ZST odbyło się – w ramach Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonej na lata 2011 – 2020 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - sympozjum pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”. Podstawowym celem ww. działań jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków na drogach– także w Polsce. Wymaga to zaangażowania wielu organizacji i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, potrzebne są rozwiązania prawne, medyczne i techniczne. Ważna jest również w tym zakresie edukacja społeczeństwa, połączona z utrwalaniem pewnych norm i zachowań.

Celem zorganizowanego w naszej szkole sympozjum była próba odpowiedzi na pytanie: Jak wychować bezpiecznego kierowcę?

Wykład wprowadzający wygłosił podkomisarz Artur Foryński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Turku, który omówił przyczyny wypadków oraz zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Na spotkaniu sporo miejsca poświęcono zagadnieniu pomocy ofiarom wypadków na drodze. Pan Piotr Itczak, ratownik medyczny, przypomniał młodzieży podstawowe algorytmy działań ratowniczych, do których wykonania jest zobowiązany każdy członek społeczeństwa.

W drugiej części spotkania został przeprowadzony konkurs dla 30 losowo wybranych uczniów, w którym dominowały pytania z zakresu pierwszej pomocy na drodze oraz z prawa o ruchu drogowym. Najwięcej punktów z testu o bezpieczeństwie uzyskali: Mateusz Perlicki, Bartłomiej Wierzbicki i Krystian Siepka. Nagrody dla zwycięzców - ufundowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu – wręczyła Pani Anna Szymaniak, przedstawiciel Uczelni. Sympozjum przygotował Pan Paweł Ogrodowczyk.