W dniu 05.06.2014 r. w auli ZST odbyło się spotkanie z mjr. Dariuszem Gralą - adiunktem w Instytucie Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Gościa oraz uczniów klas o profilu logistycznym powitał dyrektor ZST Mariusz Seńko. Pierwszą część spotkania stanowił wykład mjr. Grala, dotyczący historii logistyki oraz jej roli w Siłach Zbrojnych. Gość podzielił się także z uczniami swoimi doświadczeniami z zakresu zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych, które wykonują swoje zadania poza granicami państwa.

 

Ciekawe wystąpienie prelegenta, prezentujące przykłady wykorzystania logistyki w czasie jego misji w Czadzie i w Iraku, zachęciło młodzież do zadawania pytań i dyskusji na ten temat. Udział uczniów klas logistycznych w tym spotkaniu umożliwił poznanie nowych zagadnień z zakresu wykorzystania tej dziedziny w wojsku. Przykładem może być planowe przemieszczanie dużych sił i środków na znaczących odległościach przy użyciu transportu intermodalnego. Major Grala podziękował dyrekcji i uczniom za zaproszenie do naszej szkoły i zachęcił do odwiedzenia Akademii Obrony Narodowej, w której jest wykładowcą.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele: Aleksandra Piaskowska, Jolanta Rossa i Arkadiusz Michalak.