HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SU

 na rok szkolny 2021/2022

Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ADRESACI(TYP  SZKOŁY) DATA ZREALIZOWANIA POTWIERDZENIE REALIZACJI
    WRZESIEŃ      
1.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – Komorska    ZST / BSIS   01.09.2021  
2.

Przygotowanie uroczystości ślubowania klas pierwszych.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – Komorska    ZST / BSIS   29.09.2021  
3. Obchody Dnia Chłopaka.  Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – Komorska    ZST / BSIS   30.09.2021  
    PAŹDZIERNIK      
1.

Przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – Komorsk  ZST / BSIS    13.10.2021  
2. Pamiętamy o tych co odeszli
 - wyjście przedstawicieli SU na cmentarz
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS    27.10.2021  
    LISTOPAD      
1. Dzień życzliwości i pozdrowień Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS    22.10.2021  
    GRUDZIEŃ      
1. Obchody Światowego Dnia AIDS Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS    01.12.2021  
2. Mikołajki Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk  ZST / BSIS   06.12.2021   
2. Warsztaty Bożonarodzeniowe Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS    15.12.2021  
    STYCZEŃ      
1.

Udział w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS    30.01.2022  
2. Dla agresji i przemocy mówimy NIE Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk  ZST / BSIS   14.01.2022  
    LUTY      
1. Walentynki Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   14.02.2022  
    MARZEC      
1.

Dzień Kobiet.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   08.03.2022  
2.

Pierwszy Dzień Wiosny.

 
Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   21.03.2022  
    KWIECIEŃ      
1. Światowy Dzień Zdrowia Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   7.04.2022  
2. Promowanie szkoły podczas „Drzwi Otwartych Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS             04.2022  
3. KATYŃ – ocalić od zapomnienia Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk  ZST / BSIS  07.04.2022    
    MAJ      
1. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   21.05.2022  
    CZERWIEC      
1.

Przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Beata MoszczyńskaJoanna TomaszewskaRenata JesiołowskaKatarzyna SylwestrzakAgata Jeżak – KomorskaEstera Świerk   ZST / BSIS   24.06.2022  

 

       *Członkowie i opiekunowie SU ustalili, iż harmonogram działań może ulec zmianie w zależności od potrzeb szkoły i uczniów.

 

 

PLAN PRACY

Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na rok szkolny 2021/2022

 

Opiekunowie:

 • Beata Moszczyńska
 • Agata Jeżak-Komorska
 • Renata Jesiołowska
 • Katarzyna Sylwestrzak
 • Joanna Tomaszewska
 • Estera Świerk

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, działa w oparciu o następujące dokumenty:

- Statut szkoły

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 Realizuje on zadania zawarte w: Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym ZST

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Cele te zrealizować można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

opiniowanie pracy szkoły;

wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;

wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;

umiejętność pracy w grupie;

radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;

dbanie o estetykę szkoły;

układanie planu pracy Samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;

odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;

wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;

organizowanie pomocy koleżeńskiej;

wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;

rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;

promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;

organizacja czasu wolnego młodzieży;

pozyskiwanie środków na wycieczki, imprezy szkolne i inne zadania realizowane w szkole;

nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;

stworzenie skrzynki ciekawych pomysłów.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na realizacji następujących zagadnień:

 1. Rozwijanie samorządności:

Opracowywanie planu pracy SU.

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz opiniowanie dokumentów szkolnych.

Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie z Regulaminem SU.

Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.

Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, protokołowanie zebrań

 1. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych

III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 1. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
 2. Utrwalanie tożsamości narodowej poprzez udział w obchodach rocznic narodowych
  i lokalnych.
 3. Kształtowanie postaw społecznych oraz przestrzeganie praw człowieka.

VII. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

VIII. Wdrażanie działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów oraz wspieranie ich w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid – 19, w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły
i poczucie bezpieczeństwa.

 1. Propagowanie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodne z kierunkami realizacji oświatowej państwa.

W oparciu o powyższy plan powstał harmonogram imprez działań zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca:

 - Aleksandra Kaźmierczak kl. 3 TLp

Zastępcy:

- Pola Kozłowska IITG

- Damian Wypych 3BM

- Gabriela Kalinowska kl. 4FZ

- Michał Mielcarski kl. 4TI

 

Członkowie:

 

- Koszela Kacper kl. 4TL

- Szymon Szlugaj kl. 4TT

- Mateusz Pasternak kl.  4TI

- Weronika Mendelak kl.  4FZ

- Jarosław Malik kl.  4TI

- Bartosz  Pawlak kl.  4TI

- Adrianna Wojtczak kl.  4FZ

- Amelia Kałużna kl.  3FG

- Wiktoria Nowak kl.  4LH

- Jakub Kaczmarek kl.  4EB

- Oliwia Owczarek kl.  3fp

- Damian Wypych kl. 3BM

- Patrycja Chmiela  kl. 3FG

- Pola Kozłowska  kl. 2TG

- Konrad Szliwa  kl. 4TI

- Klaudia Janecka kl. 3TA

- Jakub Buda  kl. 4EB

- Nikola Goździk kl. 4CA

- Artur Leman kl. 3 BM

- Kacper Piąstka 3BM

- Maksymilian Mokrowiecki kl. 3 BM

- Kamil Król kl. 3TIp

- Oliwia Słomowska kl. 3ETp

- Karol Wawrzyniak kl. 3ETp

- Agata Sompolska kl. 1TG

- Anastazja Piekarska kl. 1 TG

- Nikola Zakolska kl. 1 TG

- Maciej Witaszczyk kl. 1 TG

- Marta Jeżewska kl. 1 LF

- Wiktoria Szczupak kl. 2TG

- Kacper Sęk kl. 3 mp

- Kacper Buda kl. 3BM

- Mateusz Ikrzak kl. 3BM

- Kacper Bystrzycki kl.3LZ

- Agata Józefiak kl. 3FG