Polish English German

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU
 

 

Regulacje prawne kształcenia na odległość. 
Przepisy obowiązują od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

 


Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Rozporządzenie MEN nowelizacja - COViD-19

- Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego

- Kształcenie na odległość poradnik

Rozporządzenie MEN COViD-19

Uzasadnienie do rozporządzenia 


Od
12 do 25 marca br. zajęcia w Zespole Szkół Technicznych zostają czasowo zawieszone.

Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dyrektor szkoły
Wioletta Adamiak

Współpraca