Polish English German

Lekcje o atomie

W dniach 13 i 18 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się zajęcia z zakresu energetyki jądrowej. Niecodzienne  lekcje przeprowadził oraz koordynował gościnnie - dr inż. Piotr Szajerski, pracownik Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie  zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Energii, a  dotyczyło  przeprowadzenia „Lekcji  o atomie”.

Zajęcia odbyły się w dwóch turach, po 2 godziny lekcyjne. Nasz gość  przekazał podstawowe informacje dotyczące źródeł energii elektrycznej, energetyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego i konsekwencji  jego wykorzystania.

Szerzej omówione  zostały  korzyści  i  konsekwencje zastosowania energetyki jądrowej oraz wykorzystanie  izotopów promieniotwórczych w technice, nauce i medycynie.

Szczególnym zainteresowaniem  cieszyła się ta część  wykładu, w której młodzież mogła poznać budowę i sposób działania elektrowni jądrowych, metody detekcji promieniowania. Zaprezentowano  także wykorzystanie dozymetru i miernika skażeń (licznika G-M) do wykrywania skażeń promieniotwórczych i oceny wielkości narażenia.

W spotkaniu uczestniczyły klasy: 4TM, 4EB, 4TT i 3TM.

Koordynatorkami  przedsięwzięcia były: Ewa Łączna, Dorota Biskup i Katarzyna Rosiak.

Współpraca