Polish English German

Szkolny Konkurs Chemiczny

16 października 2019 roku odbyła się  kolejna edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego adresowanego do uczniów klas technikum. Przedsięwzięcie stało się świetną okazją do popularyzacji nauk matematyczno-przyrodniczych. Umożliwiło także odkrywanie  uzdolnień młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

 

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Ewelina Koźlarek,

II  miejsce - Karolina Stasiak,

III miejsce - Marcelina Koralewska.

 

Konkurs zorganizowała p. Małgorzata Szymańska.

 

Współpraca