Polish English German

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zmiany organizacji  zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 11.10.2019 r. w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w związku z uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wprowadza zmianę organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 11.10.2019 r.

1.      

8.00 – 8.30

2.      

8.40 – 9.10

3.      

9.20 – 9.50

4.      

10.00 – 10.30

5.      

10.40 – 11.10

6.      

11.20 – 11.50

7.      

11.55 – 12.25

8

12.30 – 13.00

Współpraca