Polish English German

Wizyta w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości

W dniu 2 października 2019 r. uczniowie klas czwartych (technik logistyk) mieli okazję zwiedzić Turecki Inkubator Przedsiębiorczości - ośrodek wspierający rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów środowiska ekonomiczno– społecznego.

Celem tej edukacyjnej wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania TIP oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. Spotkanie prowadzili: pan Mariusz Ciołek (kierownik biura ) oraz Olga Przybył - inspektor ds. obsługi inwestora. Ważnym punktem prezentacji było spotkanie z panią Anetą Gadzinowską – prezesem Fundacji Promocji Bezpieczeństwa, a jednocześnie przedstawicielem firmy PolGuard Consulting Sp. z o. o., zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych. Pani prezes  przedstawiła uczniom praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO.

Młodzież miała także  możliwość zwiedzenia pomieszczeń biurowych TIP. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz praktycznych zastosowań nowoczesnego sprzętu pomiarowego, takiego jak skaner 3D, spektrometr oraz kamera termowizyjna.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Mariola Kadrzyńska – Siwek oraz Tomasz Szczap.

Współpraca