Polish English German

Ślubowanie klas pierwszych ZST

Jedną z najważniejszych imprez szkolnych - na stałe wpisanych do kalendarza uroczystości - jest ślubowanie klas pierwszych. W tym roku 26 września o godzinie 12.00 – nowo przyjęci uczniowie ZST mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Na hali sportowej licznie zgromadzeni pierwszoklasiści podwójnego rocznika (prawie 800 osób), złożyli uroczystą rotę ślubowania przed panią dyrektor Wiolettą Adamiak.

W tej wyjątkowej chwili młodzież wspierana przez nowych wychowawców ślubowała dbać o dobre imię szkoły i uczyć się rzetelnie.

Obecny na uroczystości Starosta Turecki Dariusz Kałużny, życząc powodzenia na nowej ścieżce edukacji, podkreślił profesjonalizm kadry nauczycielskiej, która będzie pomagała nowym uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Po części oficjalnej zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści uczestniczyli w konkursie ,,Dobry start w ZST”, w którym mogli wykazać się wiedzą o szkole oraz często dość zaskakującymi informacjami. Jak zawsze dowcipne zadania zachęcały do rywalizacji i wzbudziły mnóstwo emocji. Tegoroczny laur zwycięstwa zdobyła klasa 1 HZp. Wręczając nagrody, Pani Dyrektor życzyła wszystkim bardzo dobrych wyników w nauce oraz szybkiego zaaklimatyzowania się.

Uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu ,,Alteracja”, w którym swoje talenty zaprezentowali nasi uczniowie.

Współpraca