Polish English German

Zjazd Absolwentów - Matura '99

15 czerwca 2019 roku odbył się zjazd absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Turku, którzy maturę zdawali w 1999 roku. Zjazd był wzruszającym spotkaniem po latach z wychowawcami, nauczycielami i kolegami z lat szkolnych, których nie widziano od lat, okazją do odnowienia starych znajomości i wspaniałej zabawy.

Podczas części oficjalnej, która odbyła się w sali audytoryjnej ZST, były przemówienia pani dyrektor Wioletty Adamiak, pani wicedyrektor Ewy Górskiej, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST w Turku Sylwestra Kąpielskiego oraz przedstawicielki komitetu organizacyjnego i absolwentów Katarzyny Muszyńskiej.

Wychowawcom klas wręczono bukiety kwiatów, a każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy długopis. Chwilą ciszy uczczono pamięć o nieżyjących nauczycielach i uczniach. Podczas części oficjalnej absolwenci obejrzeli prezentację multimedialną ze zdjęciami z lat nauki w ZST, które wywołały radosne uśmiechy, spojrzenia i częste brawa.

W dalszej części absolwenci mogli zobaczyć jak w ciągu 20 lat zmieniła się szkoła, zwiedzając warsztaty szkolne oraz halę sportową. Na koniec części oficjalnej wkopano pamiątkowe drzewko, jako symbol pamięci po absolwentach matury 1999 i wykonano wspólną fotografię.

Absolwenci prowadzący część oficjalną Karolina Niemowna i Andrzej Olejnik podkreślali, że uroczystość jest dla wszystkich wzruszającą podróżą w przeszłość i okazją do wspomnień sprzed 20 lat, gdy uczęszczali do tej szkoły. Wspominali lata spędzone w szkole, czas nauki, beztroski, nawiązywania przyjaźni.

Uczestnicy spotkania zapewniali, że pozostawiło ono wiele wspomnień i wyrazili nadzieję, że nie jest ostatnim spotkaniem absolwentów rocznika 1999.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zjazdu udali się do restauracji Barbórka, gdzie zjedli uroczystą kolację, a dalej bawili się i wspominali do białego rana.

Współpraca