Polish English German

Wojewódzki konkurs „Bezpiecznie od Startu”

W dniu  8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XIX  edycja etapu regionalnego Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu!”

Cech Rzemiosł Różnych w Turku reprezentowały dwie uczennice Zespołu Szkół Technicznych w Turku, nad którymi opiekę sprawowała pani Marzena Maćków nauczycielka ZST.

Celem konkursu było rozwiązanie testu z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii i psychologii pracy, ppoż, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do regionalnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
- Paulina Dobrzyńska kształcąca się w zawodzie sprzedawca w klasie III hk w sklepie Top Secret w Turku u Mistrza szkolącego pani Magdaleny Rosiak,
- Aleksandra Marciniak kształcąca się w zawodzie kucharz w klasie III hk w Restauracji Hostel Barbórka w Turku u Mistrza szkolącego Joanny Pastuszko.

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba Rzemieślnicza, zrzeszone Cechy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy, a partnerami konkursu na etapie regionalnym są Kuratorium Oświaty i szkoły zawodowe.

W tegorocznym finale uczennica naszej szkoły Aleksandra Marciniak kształcąca się w zawodzie kucharz zajęła 8. miejsce.

Wszystkim udziału w tych zmaganiach  gratulowała Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu. Mówiła nie tylko o potrzebie zdobywania  wiedzy w zakresie BHP, ale prosiła, aby wszyscy w swojej pracy bezwzględnie pamiętali o jednym: najważniejsze jest życie i zdrowie pracownika. O tym  nigdy nie wolno zapominać zarówno pracodawcy, jak i współpracownikom. 

 

 

Współpraca