Polish English German

Pożegnanie maturzystów

Ostatni piątek kwietnia jest corocznie dniem pożegnania absolwentów ZST. W samo południe, na sali gimnastycznej, zebrali się wzruszeni wychowawcy oraz uczniowie. Dyrektor szkoły pani Wioletta Adamiak wręczyła absolwentom upragnione świadectwa, a wyróżniającym się osobom nagrody książkowe. Zgodnie z tradycją, rodzice uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole otrzymali listy gratulacyjne. W tym szczególnym dniu, słowa pełne sympatii, optymizmu i wsparcia, skierowali do  absolwentów zgromadzeni na uroczystości goście: Starosta Turecki - Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Rodziców Tadeusz Gebler.

Współpraca