Polish English German

ZST na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Grzymysławicach

Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Kurator Oświaty 27 marca 2019 r. ZST w Turku brał udział w Regionalnym Kongresie Zawodowym. Odbył się on w  Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni. Podczas kongresu kilkanaście najlepszych szkół technicznych z całej Wielkopolski mogło zaprezentować swoje wyposażenie i bazę dydaktyczną, w szczególności w zakresie kształcenia praktycznego. W przypadku ZST była to okazja do zaprezentowania efektów pracy kół zainteresowań, takich jak Robotech, a także kierunków kształcenia w zakresie informatyki, mechatroniki (robot sortujący krążki), teleinformatyki (spawanie światłowodów), grafiki i poligrafii cyfrowej (projektowanie grafiki za pomocą tabletów graficznych).

Celem organizatorów konferencji była analiza stanu i wyzwań stawianych przed szkolnictwem zawodowym w związku z zachodzącymi zmianami gospodarczymi. Podpisano również kilka porozumień miedzy szkołami a pracodawcami i nagrodzono wielkopolskich pracodawców  za współpracę i promocję kształcenia zawodowego. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Turku w gronie wyróżnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazła się firma  SUN GARDEN. Nagrodę z rąk Wicewojewody Wielkopolskiej Anety Niestrawskiej odebrał Dyrektor Zakładu p. Witold Jarecki.

Starosta Turecki Dariusz Kałużny -  biorący udział w konferencji w charakterze prelegenta w panelu dotyczącym roli szkoły i organu prowadzącego, od wyboru przez ucznia zawodu do sukcesu na rynku pracy -  zwrócił uwagę na obecne problemy kadrowe ze znalezieniem fachowców i specjalistów średniego szczebla dla dalszego stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw i podkreślił konieczność natychmiastowego wdrożenie rozwiązań wspierających podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy z udziałem pracodawców.

Aktywność uczniów, rozwój bazy dydaktycznej i kształcenia w ZST zyskały wyrazy uznania ze strony Wielkopolskiej Kurator Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, która nie wykluczyła, że kolejny taki kongres może odbyć się w Turku.

Współpraca