Polish English German

Prawie 45 litrów krwi zebrano w ZST

29 października 2018 r. w Zespole Szkół Technicz­­nych w Turku zorganizowana została akcja Honorowego Krwiodawstwa. Jak zawsze inicjatywa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Tym razem zebrano prawie 45 litrów krwi.

Rejestracja dawców odbywała się w godzinach od 8.00 do 12.00. Akcję obsługiwał personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Oddać krew mógł każdy, kto miał skończone 18 lat, był w dobrym stanie zdrowia, zjadł pełnowartościowe śniadanie oraz posiadał dowód tożsamości. Ostateczną zdolność do oddania krwi, na miejscu oceniał lekarz, poprzez badanie, wywiad i analizę szczegółowej ankiety dawcy.

Do rejestracji zgłosiło się 120 osób, spośród których 99 zostało zakwalifikowanych do oddania. Od każdego pobierana jest objętość 450ml tzw. krwi pełnej. Łącznie uczniowie, absolwenci, nauczyciele, osoby spoza Szkoły oddały  prawie 45 litrów krwi .

Zawsze warto przypomnieć, że krew to płynna tkanka, potrzebna do ratowania życia lub zdrowia, której nie można zastąpić żadną substancją wytworzoną sztucznie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informowało o niskich stanach zapasów niektórych grup w banku krwi. Akcja była więc szczególnie uzasadniona. Zachęcamy do jak najszerszego wstępowania w szeregi Honorowych Dawców.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Beata Chojnacka, Sylwia Grześkowiak, Jerzy Gomoliszewski z Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Fot. ZST / iTurek

Współpraca