Polish English German

"Bądź architektem swojej kariery zawodowej’’ - kolejny sukces uczniów ZST!

Jednym z najważniejszych pytań, które stawia sobie młody człowiek, jest pytanie dotyczące kariery zawodowej. Jak ją zaplanować i kształtować? Jak przygotować się do podjęcia pierwszej pracy?  Wiele z tych wątpliwości rozwiały spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w trzech prelekcjach, które odbyły się w dniach 8, 11 oraz 15 października 2018 roku. Ich zadaniem było przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tureckiego do konkursu „Bądź architektem swojej kariery zawodowej", którego głównym celem będzie opracowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. To zorganizowane przez PUP przedsięwzięcie wpisuje się w założenia programowe X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Podczas spotkań młodzież dowiedziała się, jak zbudować swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku- pani Renata Kukulska -Kurzaj, omówiła jej poszczególne etapy, począwszy od dzieciństwa , aż do stadium dojrzałości i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Zapoznała także uczestników z koncepcją osobowości zawodowej Hollanda,  przedstawiła zasady skutecznej autoprezentacji ze wskazaniem, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Podczas warsztatów uczniowie zastanawiali się, co jest ważne w wyborze ścieżki zawodowej i czym należy się kierować.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się druga część spotkania w dniu 8 października, podczas której zaproszeni goście- przedsiębiorcy i ludzie sukcesu, opowiadali o swojej drodze do sukcesu. Wśród zaproszonych osób byli: Starosta Turecki - Mariusz Seńko, Prezes Sądu Rejonowego w Turku - Piotr Jasnowski, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy firmy Ambro Logistics - Jordan Zakolski, pan Andrzej Nitecki - przedstawiciel firmy Stanton Chose oraz pani Agnieszka Bartosz - właścicielka Centrum Zdrowia i Urody Symbioza. Wyjątkowi goście z dużą pasją i zaangażowaniem przedstawili etapy swej kariery zawodowej, począwszy od nauki w szkole średniej, poprzez czas studiów, aż po swoją pierwszą pracę i obecnie pełnione funkcje. Zachęcali  młodzież do dokonywania własnych wyborów i obrania drogi zgodnej ze swoimi predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

Kolejne spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się w dniach 11 i 15 października 2018 roku, i miały charakter warsztatów dotyczących kreowania własnej kariery zawodowej. Zadaniem uczniów było wskazanie  czynników, które są ważne w tym procesie, czyli osobowość, zainteresowania, pasje, predyspozycje, uzdolnienia oraz stan zdrowia. Zwrócono także uwagę na techniki autoprezentacji, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Wszystkie te zajęcia z pewnością ułatwiły uczestnikom przygotowanie pracy konkursowej pod hasłem „Bądź architektem swojej kariery zawodowej”. Spośród 20 prac przygotowanych przez uczniów naszej szkoły, komisja konkursowa składająca się z nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i logistycznych wyłoniła 5 zwycięzców: Dawida Golczyńskiego z kl. 4TL,  Sylwię Pajor, Marlenę Sylwestrzak i Amadeusza Walentka  z kl. 4TA oraz Oskara Nowickiego z kl. 2TM. Wzięli oni udział w kolejnym międzyszkolnym etapie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 24 października 2018 roku. Każdy uczestnik dokonał prezentacji swojej pracy przed komisją konkursową w składzie: Beata Bartczak - dyrektor PUP w Turku, Izabela Gradecka – z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju i Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku, Agnieszka Siama- kierownik ds. kadrowo - płacowych w Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp. k., Weronika Erkiert – specjalista ds. HR w Profim sp. z o.o., Renata Kukulska- Kurzaj z-ca dyrektora PUP w Turku oraz Mirosława Wawrzyniak – doradca zawodowy w PUP Turek.

W konkursie uczestniczyli uczniowie ZST w Turku, LO w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich. Zaszczytne I miejsce zdobył uczeń naszej szkoły Dawid Golczyński z kl. 4TL, a III miejsce Sylwia Pajor z kl. 4TA, wyróżnienie otrzymała również uczennica ZST - Marlena Sylwestrzak z kl. 4TA.

Współpraca