Polish English German

Podsumowanie Powiatowego Konkursu pt. "Władysław Bartoszewski - życie i działalność"

28 lutego 2018 r. w murach ILO w Turku, odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu pt. "Władysław Bartoszewski - życie i działalność". Gościem specjalnym wydarzenia był syn byłego Ministra Spraw Zagranicznych, dr Władysław Teofil Bartoszewski. Celem konkursu było stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii własnego kraju. Inspiracją do nauki jest tym razem postać Władysława Bartoszewskiego - historyka, publicysty, działacza Powstania Warszawskiego, więźnia Auschwitz, ministra spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli wybrać, czy przystępują do testu wiedzy, czy też napiszą pracę pisemną dotycząca życia i działalności Władysława Bartoszewskiego.

W kategorii test III miejsce zajął Maciej Wichrowski, a w kategorii praca pisemna również III lokatę zajęła Julia Kaczmarkiewicz. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorem Konkursu Wiedzy o Władysławie Bartoszewskim pod patronatem Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest Starosta Turecki.

Źródło: Turek.net.pl

{galery} 2018.02.28-bartoszewski{/galery}

Współpraca