Polish English German

III miejsce uczennicy ZST w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej

2 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi - oddział w Kaliszu - odbył się finał Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, w którym wzięli udział uczniowie ZST w Turku. Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce, wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych oraz zachęcanie do dalszego kształcenia w kierunku ekonomii. Przyjęta formuła konkursu  ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Pytania konkursowe  miały charakter testu wielokrotnego wyboru. Jego oceny dokonało jury powołane  spośród pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Do finału zakwalifikowało się 5 uczniów ZST, którzy wcześniej zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. III miejsce w Sekcji Ekonomii i Finansów  zdobyła uczennica technikum ekonomicznego  Paulina Styś.

Opiekunem merytorycznym uczniów była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Anita Herman-Szulc.

Współpraca