Uczniowie ZST z PO WER-em w przyszłość

Kluczowe kompetencje zdobywane podczas praktyk zagranicznych, przepływ wiedzy oraz możliwość upowszechniania rezultatów mobilności uzasadniają entuzjazm uczniów Zespołu Szkół Technicznych im gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, którzy po raz kolejny poznają zakłady pracy, kulturę i zabytki naszego zachodniego sąsiada. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji potwierdziła, iż wniosek szkoły został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, umożliwi uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzanie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych w Lipsku i Duisburgu (Niemcy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach wcześniejszego programu edukacyjnego Erasmus+ (kwota dofinansowania wynosi 42 901 €).

Kolejne praktyki zagraniczne podkreślają, jak ważne dla władz powiatu tureckiego jest promowanie kształcenia zawodowego, od którego zależy rozwój naszego regionu. Doskonale przygotowana młodzież znająca realia funkcjonowania zakładów w Niemczech - jednej z wiodących gospodarek światowych, potwierdza wszechstronny rozwój uczniów Zespołu Szkół Technicznych, co zgodnie z maksymą projektu  daje im szansę na sukces zawodowy.

W Zespole Szkół Technicznych trwają prace nad kolejnym wnioskiem, dzięki  któremu praktyki zagraniczne będą odbywały się w innych krajach Unii Europejskiej. Tego rodzaju innowacyjne spojrzenie na szkolnictwo zawodowe potwierdza planowe działania szkoły, która wyposaża swoich uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale też uczy otwartości na nowe wyzwania, co zyskuje coraz większe uznanie pracodawców i uczelni.

Nasza szkoła po raz kolejny może gościć grupę uczniów z Niemiec, która  przyjechała do Turku, aby zdobywać nowe, zawodowe doświadczenia z zakresu logistyki i spedycji w okolicznych przedsiębiorstwach. Po entuzjastycznych relacjach poprzedniej grupy praktykantów, która  gościła w  Zespole Szkół Technicznych w kwietniu, troje  logistyków z Duisburga postanowiło wybrać na miejsce swoich trzytygodniowych praktyk właśnie Turek. Poprzednim miejscem zdobywania doświadczeń było PROFIM, teraz gościnne progi otworzyła firma ALEXAS.

Niemieccy uczniowie mają okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności nabyte w szkole. Teraz mogą zastosować posiadaną wiedzę w praktyce podczas wykonywania powierzonych im zadań w spedycji. Mają również możliwość zapoznać się z giełdami transportowymi wykorzystywanymi w procesie poszukiwania ładunków na międzynarodowym rynku.

Poza godzinami praktyk firma ALEXAS zaangażowała się w organizację czasu wolnego naszych niemieckich gości. Polscy pracodawcy bardzo pozytywnie oceniają tę formę współpracy z Zespołem Szkół Technicznych, ponieważ uczniowie z Duisburga, poznając polskie realia pracy spedytora i logistyka, jednocześnie wspierają współpracę polskiej firmy z podmiotami w Niemczech.

Melanie, Alexander i Christoph są bardzo zadowoleni z pobytu w naszym mieście oraz z praktyk zawodowych. Szczególnie interesująca jest dla nich możliwość uczestniczenia w życiu szkoły oraz zajęciach z zakresu logistyki, na których sprawdzają swoje umiejętności planowania i świadczenia usług transportowo-spedycyjnych.

 

Praktyki zawodowe w Duisburgu

W dniach 26 marca – 8 kwietnia 2017 sześcioosobowa grupa uczniów klas III technikum logistycznego odbywała praktyki zawodowe w Niemczech  w ramach projektu „Erasmus+ Twoją szansą na sukces zawodowy”, realizowanego we współpracy ze szkołą partnerską Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku doskonaliła swoje umiejętności w firmach: RKS Rheinkraft, DHL Freight, Walzer oraz Kodi, w których pod okiem opiekunów zapoznawała  się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw  i  wykonywała powierzone im zadania, takie jak zabezpieczanie towarów w magazynie, przyjmowanie list przewozowych, ich realizacja oraz znakowanie przesyłek. Niektórzy mogli praktykować w dziale obsługi klienta, co było świetnym sprawdzianem ich kompetencji językowych.

Oprócz zdobywania doświadczenia zawodowego  uczniowie  mieli również okazję  zwiedzenia  leżącego nad Renem półmilionowego Duisburga, który jest dużym ośrodkiem przemysłowym. W wolnym czasie odwiedzili centrum miasta, port, Landschaftspark Nord, stalową konstrukcję Tiger&Turtle, skąd mogli podziwiać panoramę miasta oraz CentrO – jedno z największych w Europie centrów handlowych i rekreacyjnych w pobliskim Oberhausen.

W ramach współpracy szkół odbyło się również spotkanie z władzami Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu. Młodzież miała możliwość zwiedzenia szkoły, do której uczęszcza około 2500 uczniów z miasta i okolic. W maju tego roku uczniowie  szkoły partnerskiej w Duisburgu przyjadą na praktyki do ZST.

Pobyt w Nadrenii Północnej-Westfalii był dla naszej młodzieży doskonałą okazją do kształcenia kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczeń kulturowych, podnoszenia umiejętności językowych oraz samodzielnego funkcjonowania w nowym środowisku. Podczas realizacji projektu opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka języka angielskiego Barbara Oleksy.