27 maja 2021 r. grupa naszych uczniów zaangażowana w projekt SIT for School (Smart Innovation Technology for School) wzięła udział w wirtualnym spotkaniu krajów partnerskich inicjującym współpracę w ramach kolejnego projektu Erasmus+. Projekt ten powstał z myślą o dostosowaniu współczesnej edukacji do ciągłego postępu technologicznego na poziomie europejskim i światowym. 

Edukacja cyfrowa stanowi część głębokiej zmiany kulturowej i staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym młodym obywatelom korzystanie z danych, infrastruktury i technologii cyfrowych w sposób pewny i bezpieczny oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju społecznym i rynku pracy. Dlatego też nasza szkoła we współpracy z partnerami z Włoch, Grecji i Turcji zamierza realizować założenia projektu wspierając uczniów w rozwoju i doskonaleniu umiejętności cyfrowych.

Podczas wirtualnego spotkania inauguracyjnego przedstawiono główne cele projektu oraz omówiono zadania do realizacji w ramach mobilności. Uczniowie zaprezentowali swoje szkoły oraz wzięli udział w licznych aktywnościach przygotowanych przez zespół z Polski - interaktywnej grze o krajach partnerskich, pracy grupowej w break-out rooms, tworzeniu chmury tagów i dyskusjach panelowych.

Podsumowaniem spotkania był sondaż w aplikacji Slido, w którym uczniowie zgodnie przyznali, że uczestnictwo w spotkaniu zmotywowało ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie, pomogło przełamać bariery komunikacyjne i kulturowe oraz pomogło znaleźć inspirację do realizacji dalszych działań projektowych.