Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

W ramach projektu - Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wezmą udział w specjalnych, płatnych stażach oraz bezpłatnych szkoleniach dających możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Będą się one odbywały cyklicznie - począwszy od 2017 r. aż do 2019 r.

Informacje dla uczestników projektu:


- Formularz rekrutacyjny

- Harmonogram przebiegu rekrutacji oraz szkoleń w ramach Projektu 8.3.1 WRPO "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego"