Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

 

Kurs obsługi wózków widłowych

Termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych - 17.07.2017.  Zajęcia teoretyczne na kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej (dokładna godzina pierwszych zajęć będzie podana w najbliższym czasie; wszystkie zajęcia będą odbywać się w godzinach dopołudniowych).

Komunikat

Na pierwsze zajęcia - 17 lipca - uczniowie przynoszą zaświadczenie od lekarza o przeprowadzonych badaniach lekarskich.

Na badania należy zgłosić się do następującego lekarza:
Tomasz Bartosik
Przychodnia Medicus, ul. Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Lekarz przyjmuje w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, piątek od 8.00 do 13.00
wtorek, czwartek od. 16.00 do 18.00
Nie trzeba rejestrować się, ani wyciągać karty. W gabinecie należy poinformować lekarza, że badanie lekarskie dot. kursu na wózki widłowe u pana Henryka Wieruchowskiego (Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "Turex-bis" w Turku, 62-700 Turek, ul. 3-maja 29).

Badanie jest bezpłatne, koszt pokrywa wykonawca szkoleń.

 

Przebieg szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie na wózki widłowe będzie realizowane w dniach od 17 do 31 lipca br. 
Kurs zakończy się egzaminem, najpóźniej do 31 lipca.


Terminy:
17-20 lipca br. – 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
21 lipca br. – 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia praktyczne I grupa
22 lipca br. – 8 godzin lekcyjnych (od 8.15 do 14.45) – zajęcia praktyczne I grupa
24-25 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
26 lipca br. - 8 godzin lekcyjnych (od 8.15 do 14.45) – zajęcia praktyczne II grupa
27 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia praktyczne II grupa
28 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
31 lipca br. – 3 godziny lekcyjne + egzamin (od 8.15 do ok. 13.00)

Zajęcia będą się odbywać:
- teoretyczne w Szkole Podstawowej nr 1, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek
- praktyczne w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

Każdy uczeń będzie uczestniczył w zajęciach 10 razy (7 zajęć teoretycznych, 2 zajęcia praktyczne + 1 egzamin)