SZKOLNA LIGA ZADANIOWA

       Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych rozgrywany będzie szkolny konkurs matematyczny „Szkolna Liga Zadaniowa”. Konkurs przeznaczony będzie dla wszystkich klas pierwszych i drugich. Celem konkursu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki matematyki i rozpowszechnianie wiedzy matematycznej wśród naszych uczniów.

Regulamin konkursu

  1. Konkurs trwa od września do maja danego roku szkolnego.
  2. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
  3. Uczestnicy każde zadanie rozwiązują na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki, w celu identyfikacji, podają cztery ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego pesel. Rozwiązane zadania uczestnicy przekazują dowolnemu nauczycielowi matematyki.
  4. Po sprawdzeniu otrzymanych zadań na stronie szkoły umieszczane są wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
  5. Finał konkursu odbywa się w czerwcu. Uczniowie zajmujący lokaty od 1 do 10 zebrani w jednej sali rozwiązują przygotowany przez nauczycieli matematyki arkusz z zadaniami.
  6. Punkty zdobyte w rozwiązywaniu zadań oraz podczas finału są sumowane. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów.