Plany zajęć

10-11.10.2020 

24-25.10.2020 

07-08.11.2020

21-22.11.2020

05-06.12.2020

19-20.12.2020

23-24.01.2021

30-31.01.2021

13-14.02.2021

20-21.02.2021

06-07.03.2021

20-21.03.2021

10-11.04.2021

17-18.04.2021

24-25.04.2021

08-09.05.2021

15-16.05.2021

22-23.05.2021

12-13.06.2021

19-20.06.2021

 

 

Chcesz ukończyć naszą szkołę z tytułem technika w dwóch zawodach lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje – zapisz się na bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla uczniów i absolwentów ZST w Turku.

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie uczniowskim pok. 03 lub w pok. 01 w budynku A.

Serdecznie zapraszamy ! 

PAŃSTWOWE BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Minimalna liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi 20. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.


- Deklaracja udziału w KKZ 

!!! Uwaga - praktyki zawodowe !!!

Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych w celu ukończenia kursu proszeni są do przyniesienia zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk zawodowych w wymiarze:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 120h

Osoby pracujące w zawodzie, który obejmuje daną kwalifikację przynoszą stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zaświadczenia należy dostarczyć do wicedyrektora Andrzeja Tutaja

W razie pytań proszę o kontakt:
Andrzej Tutaj - wicedyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Daniel Kusz - kierownik szkolenia praktycznego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej - KKZ
- Zaświadczenie o wykonywaniu pracy zgodnej z zakresem KKZ

 

Wykaz prowadzonych kursów

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębiono daną kwalifikacje

MEC.03

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

311504

Technik mechanik

 

 


TERMINARZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. GEN. PROF. S. KALISKIEGO W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – KOREKTA (zajęcia praktyczne)

KOLEJNOŚĆ ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

DYŻUR TELEFONICZNY

1.        

26.09.2020-27.09.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

2.        

10.10.2020-11.10.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

3.        

24.10.2020-25.10.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

4.        

07.11.2020-08.11.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

5.        

21.11.2020-22.11.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

6.        

05.12.2020-06.12.2020 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

7.        

19.12.2020-20.12.2020 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

8.        

23.01.2021-24.01.2021 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

9.        

30.01.2021-31.01.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

10.     

13.02.2021-14.02.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

11.     

20.02.2021-21.02.2021 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

12.     

06.03.2021-07.03.2021 r.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Daniel Kusz

13.     

20.03.2021-21.03.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

14.     

10.04.2021-11.04.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

15.     

17.04.2021-18.04.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

16.     

24.04.2021-25.04.2021 r.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Daniel Kusz

17.     

08.05.2021-09.05.2021 r.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Daniel Kusz

18.     

15.05.2021-16.05.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

19.     

22.05.2021-23.05.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

20.     

12.06.2021-13.06.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

21.     

19.06.2021-20.06.2021 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

 

 

  

 

Instrukcje korzystania z platformy e-learningowej Moodle


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla prowadzących zajęcia


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla uczestników

 

 - Platforma e-learningowa Moodle