Świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego można składać w sekretariacie szkoły (budynek A) w terminach:
- piątek 22.06.2018 07:30 - 15:30
- sobota 23.06.2018 09:00 - 13:00
- poniedziałek 25.06.2018 - 07:00 - 15:00