Dnia 25.09.2014 r. w auli ZST odbyło się oficjalne rozpoczęcie nowego projektu mobilnościowego w ramach programu ERASMUS+,  który realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych w Turku w latach 2014 - 2016. Na spotkaniu, na którym dokonano podsumowania dotychczasowych działań wynikających z programu, uczniowie mogli zapoznać się z umiejętnościami oraz kompetencjami nabytymi przez ich starszych kolegów podczas praktyk zagranicznych. Sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas trzecich w Niemczech, było szansą,  dla uczniów klas technikum: mechanicznego, mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych, na zapoznanie się z programem projektu oraz warunkami rekrutacji  na praktyki zawodowe w Niemczech.

W trakcie spotkania  uczniowie  przedstawili zadania zrealizowane podczas praktyk, a także formy spędzania czasu wolnego. Celem  sympozjum było zachęcenie  młodszych kolegów do nauki języków obcych, zdobywania kompetencji zawodowych oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

Z młodszymi kolegami wrażeniami z praktyk  w Niemczech dzielili się: Kamil Cieślak (4TM), Dawid Cieśliński (4TM), Damian Szymański (4TM), Patrycja Waliszek  (4TS), Adrianna Zawadzka (4TS) oraz  Kamil Jóźwiak (4TC).

Nad prawidłowym przebiegiem sympozjum czuwali: koordynator projektów – pan Krzysztof Świerk, nauczycielka języka niemieckiego – pani Aneta Kuźma, a także pan Michał Gronostaj – nauczyciel przedmiotów zawodowych.