Dnia 28.09.2015 r. odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas: 3TC (technikum mechaniczne), 2TM (technikum mechatroniczne), 2TL i 2TS (technikum logistyczne) oraz 3TG i 3TO (technikum organizacji usług gastronomicznych) na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku. Uczniowie, którzy odbyli praktykę w ww. miejscowościach przedstawili swoim młodszym kolegom - w formie prezentacji multimedialnej - zadania, które wykonywali podczas praktyk, a także formy spędzania czasu wolnego. Celem sympozjum było zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie, nauki języków obcych, a także do rozwijania zainteresowań, które są bardzo ważne w rozwoju każdego człowieka. Do sympozjum przygotowali uczniów: koordynator projektu – pan Michał Gronostaj, a także nauczycielki języka niemieckiego – pani Aneta Kuźma i pani Ewa Myśler-Perlińska.