W dniu 28.10.2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów - kształcących się w  zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk i technik organizacji usług gastronomicznych - na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku, w ramach projektu ERASMUS + Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej.

 Podczas spotkania zaprezentowano zakłady pracy, w których odbywały się praktyki  oraz omówiono zadania wykonywane przez uczniów. Z podanych informacji skorzystają z pewnością przyszli uczestnicy projektu.

Celem sympozjum było zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie, nauki języków obcych, a także do rozwijania zainteresowań, które są bardzo ważne w rozwoju każdego człowieka.