BULLYINGisNEVERok - czyli Nękanie nigdy nie jest w porządku - to pierwszy z projektów Erasmus+ realizowanych przez nasza szkołę. Partnerzy projektu to: 

- Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" - Castellamare di Stabia, Włochy (koordynator)
- IES Las Encinas - Valencinas, Hiszpania
- 6TH Secondary School of Drama - Drama, Grecja
- Zespół Szkół Technicznych - Turek, Polska

Celem projektu jest  przeciwstawienie się rosnącemu zjawisku zastraszania i cyberprzemocy, promowanie ducha równości i współpracy w konfrontacji z różnymi formami przemocy, jak również edukacja uczniów do rozsądnego korzystania z internetu, podkreślając wartość dobrych praktyk i doświadczeń. Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach - fizycznej (mobilności w poszczególnych krajach) oraz wirtualnej (na platformie eTwinning).

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  • upowszechnienie wiedzy na temat przemocy wśród społeczności szkolnej;
  • wdrożenie kampanii uświadamiającej istnienie zjawiska przemocy/cyberprzemocy;
  • stworzenie bazy danych, która posłuży do gromadzenia materiałów i dobrych praktyk dotyczących walki z przemocą i cyberprzemocą w europejskich systemach szkolnych;
  • aktualizacja danych dotyczących zjawiska bullyingu i cyberbullyingu w    krajach partnerskich;
  • realizacja spektaklu teatralnego.

Projekt obejmuje łącznie 160 uczestników z Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski.