Czym zajmuje się automatyk? Między innymi wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej, posługuje się dokumentacją technologiczną, czyta rysunki i schematy oraz wykonuje szkice elementów precyzyjnych i układów automatyki, rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej, dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne, montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych, uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych czy wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz dokonuje regulacji układów automatyki.

Kwalifikacja:
M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne), placówkach handlowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą.

Kwalifikacja:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Fryzjer jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych. Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Kwalifikacja: 
RFK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

KLASA WIELOZAWODOWA

Nauka w klasie wielozawodowej w naszej szkole trwała 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych turnusach zawodowych odbywających się na terenie całego kraju. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji.

W klasie wielozawodowej odbywa się kształcenie w następujących zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, dekarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, ślusarz, murarz - tynkarz, elektromechanik, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter - elektronik, elektryk, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych, monter mechatronik, krawiec i innych.

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań. Do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. Kucharze zatrudniani są w różnych podmiotach gospodarki prowadzących działalność gastronomiczną. Są to najczęściej restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, restauracje, hotelowe, cafeterie, cukiernie, stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, bursy, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe. Kucharze mogą być również zatrudniani w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy. Kucharz jest zawodem o charakterze produkcyjnym.

Kwalifikacja:
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole

Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością budowy samochodów oraz nowoczesnych metod obsługi i napraw tych pojazdów. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach transportowych, obsługowo-naprawczych oraz zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych. Mechanicy pojazdów samochodowych wykonują prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontrolują stan techniczny zespołów i układów oraz regulują i sprawdzaj działanie pojazdu, jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo -naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Kwalifikacja:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Kwalifikacja:
MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole

Zawód ślusarza jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze najczęściej specjalizują się m. in. w: budowaniu konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych czy konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych itp.

Kwalifikacja:
MBM.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole


Głównym zadaniem sprzedawcy jest przyjmowanie dostaw oraz przygotowanie towarów do sprzedaży. Ekspedient wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizuje transakcje kupna i sprzedaży. Potrafi obsługiwać kasę fiskalną, wagę, metkownicę i inne urządzenia peryferyjne związane z wykonywaniem zawodu. Jego zadaniem jest także organizowanie zaopatrzenia, przyjmowanie dostaw towarów, kontrola dostarczanych towarów pod względem jakościowym i ilościowym. Sprzedawca ma możliwość zatrudnienia w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, jak również akwizycji. Ten zawód daje możliwość pełnienia funkcji kierowniczych w punktach sprzedaży oraz prowadzenia własnej działalności handlowej.

Kwalifikacja:
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży