Rekrutacja 2020 / 2021 - Pobierz wniosek


Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 
Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły - COVID—19 ((Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)
wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku A
ul. Milewskiego 3, 62-700 Turek.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną - zdjęcia i wymagane załączniki - musisz dostarczyć razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Natomiast w przypadku korzystania ze skrzynki podawczej wniosek wraz ze zdjęciami i  załącznikami włóż do podpisanej koperty i umieść w skrzynce.  

 

Technikum - 5 letnie

(w nawiasie przewidywane przedmioty realizowane w rozszerzeniu*)

Branżowa Szkoła I stopnia - 3 letnia

 • automatyk
 • ślusarz **
 • mechanik pojazdów samochodowych - bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B
 • operator obrabiarek skrawających **
 • fryzjer
 • kucharz **
 • sprzedawca
 • stolarz
 • tapicer
 • pozostałe zawody w ramach klasy wielozawodowej

* Przedmioty realizowane w rozszerzeniu mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych 
** Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole

 

 

 

 

Technik elektronik

Technik elektryk  Technik grafik

Technik handlowiec  Technik informatyk

Technik logistyk  Technik mechatronik

Technik mechanik  

  

  

 

Dokumenty obowiązujące kandydatów 
do poszczególnych typów szkół (TECHNIKUM, ZSZ)

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez szkołę – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej)
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 3. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych
 5. Trzy aktualne fotografie (dane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania)
 6. Zaświadczenie, że kandydat będzie zatrudniony w celu nauki zawodu od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych (w przypadku młodocianych pracowników (kandydatów) do zasadniczej szkoły zawodowej)
 7. Oświadczenia dotyczące kryteriów wymienionych w § 6 REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZST W TURKU, które bezpośrednio dotyczą kandydata.

Od 23 maja 2016 r. (poniedziałek) do 10 czerwca 2016 r. (piątek) do godziny 15:00 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do poszczególnych oddziałów szkoły.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły budynek A ul. Milewskiego 3, 62-700 Turek, tel. (063)-280-36-13 lub na stronie internetowej www.zst.net.pl

 

 

Dokumenty obowiązujące kandydatów 
do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez szkołę – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej)
 2. Dwie aktualne fotografie (dane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania)
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8 - letniej szkoły podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (nowa podstawa programowa).
 4. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Od 23 maja 2016 r.  do 27 czerwca 2016 r. przyjmowanie dokumentów od kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły budynek A ul. Milewskiego 3, 62-700 Turek, tel. (063)-280-36-13 lub na stronie internetowej www.zst.net.pl

Informator na rok szkolny 2013/2014
dla kandydatów do szkół młodzieżowych i dla dorosłych
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku