Oferta inwestycyjna miasta Turku ukazała się w katalogu Investment Areas in Poland 2015, przygotowanym na 18. Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real 2015 w Monachium.
Album pokazuje potencjał inwestycyjny Polski, zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, jak i terenów pod inwestycje przemysłowe i magazynowe. Potencjalni inwestorzy zagraniczni będą mieli okazję poznać różnorodne bogactwo gruntów inwestycyjnych, dostępnych w najbardziej atrakcyjnych regionach Polski. Wśród ofert inwestycyjnych z całej Polski, na stronach 22 i 23 została zaprezentowana oferta Turku, licząc na zainteresowanie inwestorów, terenami we wschodniej części naszego miasta.

 

 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
w programie "Pytanie na śniadanie" zrealizowanym na zlecenie TVP2

 

 

 

Film promujący Turek, emitowany na antenie Polsat NEWS, 
w którym znalazły się przebitki z turkowskiego technikum

 

Program edukacyjny: Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Projekt: Moje finanse składa się z sześciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Moje inwestycje, Inwestycja w przyszłość, Bezpieczne finanse, Mój budżet. Treści programu są zgodne z podstawa programową przedmiotu - podstawy przedsiębiorczości. Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielom stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności, a koncepcja programu daje nauczycielom możliwość wdrożenia ich w szkole w różnorodny sposób. Stosowana w danej szkole forma realizacji programu jest uwarunkowana środowiskowo. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe.

Program realizowany jest - na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych - przez następujących nauczycieli: Agatę Jeż, Mariolę Kadrzyńską – Siwek,  Tomasza Szczapa.

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu
i Zespołem Szkół Technicznych w Turku.

W dniu 7 marca 2013 roku w auli im. W. Milewskiego podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

W obecności starosty Zbigniewa Bartosika i asyście czterech klas ZST, w tym klasy „mundurowej”, dr Andrzej Zduniak – Rektor Uczelni i Dyrektor Mariusz Seńko, złożyli podpisy na dokumencie porozumienia uroczyście inicjując współpracę.

W ten sposób Zespół Szkół Technicznych zyskał nowego partnera na poziomie akademickim.

Protokół uzgodnień, który jest aneksem do porozumienia, zawiera między innymi korzyści, jakie otrzymują nasi uczniowie zainteresowani podjęciem studiów na tej Uczelni:
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy sfinalizowanego egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uprawnienia ratownika pierwszej pomocy dla uczniów klasy „mundurowej”;
- stworzenie uczniom możliwości uzyskania statusu „wolnego słuchacza”, w ramach którego ma on możliwość uczestniczenia w zajęciach na wybranym kierunku Uczelni i wcześniejszego zakończenia zajęć; dzięki temu uczeń zyskuje studia tańsze i krótsze;
- objęcie promocją aktualnych maturzystów poprzez bony uprawniające do studiowania na I semestrze z 30 procentową bonifikatą;
- objęcie promocją Rady Pedagogicznej, zgłaszającej chęć udziału w doskonaleniu zawodowym – 50% bonifikata na studia podyplomowe
- możliwość skorzystania z ofert szkoły językowej Future na preferencyjnych warunkach.www.wsb.net.pl