DODATKOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU TECHNIKI GRZEWCZEJ

 
Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik urządzeń sanitarnych, zainteresowani udziałem w bezpłatnych zajęciach i szkoleniach prowadzonych od roku szkolnego 2014/2015 przez pracowników firmy Junkers oraz firmy Bosch, mogą zapisywać się na dodatkowe zajęcia z zakresu technik instalatorskich u kierownika kształcenia praktycznego Pana Krzysztofa Świerka. Ponadto istnieje możliwość udziału w tych zajęciach uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz technik mechatronik.

Mając na celu popularyzowanie poprawnej polszczyzny, upowszechnianie kultury języka i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych uczniów, 28 maja nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych zorganizowali dla uczniów konkurs „Zabawy językiem polskim on-line”. W konkursie wzięło udział siedem dwuosobowych drużyn, reprezentujących klasy drugie technikum. Zespoły musiały udzielić odpowiedzi na 58 pytań, wykazując się między innymi znajomością frazeologizmów czy poprawną formą odmiany oraz zapisu wyrazów.

27 maja 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się Międzyszkolny Konkurs Kulinarno - Językowy „Masterchef po niemiecku”. Celem konkursu było utrwalenie słownictwa dotyczącego jedzenia, nazw podstawowych produktów żywnościowych, pogłębianie wiedzy i umiejętności kulinarnych, wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami, integracja szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rozpowszechnianie potraw kuchni niemieckiej.

W dniu 26.05.2014 r. delegacja ZST w Turku reprezentowana przez: wicedyrektor Wiolettę Adamiak oraz nauczyciela wychowania obronnego – mjr. rez. Arkadiusza Michalaka, wzięła udział w uroczystościach przekazania dowodzenia w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

26 maja 2014 roku w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się podsumowanie polsko - angielskiego konkursu „ABC wiedzy o książce i bibliotece”. Konkurs przeprowadzono 21 maja. Zadaniem młodzieży było udzielenie odpowiedzi na 24 pytania wchodzące w skład testu. Przykładowe pytania: podaj definicję powieści, opowiadania, kto to jest mól książkowy. Uczniowie mogli także pochwalić się swoją ulubioną książką i odpowiedzieć na pytanie: What’s your favourite book? Uczestnicy poradzili sobie  znakomicie.

W dniu 21.05.2014 r. klasa 2a oraz uczniowie ochotnicy z klas: 1 TS, 3 TS i 3 TA wraz z opiekunami: Krzysztofem Kluczyńskim, Andrzejem Rossą i Arkadiuszem Michalakiem uczestniczyli w wycieczce rowerowej nad zbiornik wodny PRZYKONA. Celem imprezy było m.in. podnoszenie sprawności fizycznej uczniów, propagowanie czynnego wypoczynku na łonie natury oraz integracja zespołu klasowego. Dodatkowe atrakcję wyprawy stanowiły ognisko oraz wspólne śpiewanie piosenek. Pomysłodawcą oraz organizatorem wycieczki był nauczyciel ZST – mjr Arkadiusz Michalak.

W dniu 21 maja br. uczniowie klasy I GH oraz II LH - pod opieką nauczycieli przedmiotów ekonomicznych: Agaty Jeż, Marioli Kadrzyńskiej - Siwek oraz Tomasza Szczapa - odwiedzili placówkę BZ WBK w Turku. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy banku. Pracownicy BZ WBK przedstawili historię bankowości w Polsce oraz szereg produktów bankowych oferowanych przez oddział. Pracownicy banku odpowiadali na pytania dotyczące m.in. leasingu, kredytów czy też bezpiecznego korzystania z bankomatu. Uwieńczeniem przeprowadzonej prelekcji były pytania testowe, na które odpowiadała młodzież. Wizyta ta pozwoliła uczniom poznać praktyczne funkcjonowanie instytucji bankowej.

W dniu 16.05.2014 r. na zaproszenie płk. dypl. pil. Mirosława Łusiarczyka – dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - uczniowie klas: 1 TS, 2a, 3TS i 3TA wraz z opiekunami: Krzysztofem Kluczyńskim, Andrzejem Rossą i Arkadiuszem Michalakiem uczestniczyli w Święcie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jednostka ta jest jednym z partnerów, z którym nasza szkoła podpisała oficjalną umowę o współpracy.  Na uroczystość do Powidza przybyli liczni przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, organizacji, zaprzyjaźnionych służb, jednostek wojskowych i szkół. Uczniowie klasy wojskowej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku mieli możliwość uczestniczenia w ceremoniale tej uroczystości i zaprezentowania się w podwójnej roli: jako pododdział reprezentujący Zespół Szkół Technicznych w Turku oraz w pokazie sztuk walki. Liczne gratulacje i zaproszenia do innych jednostek, które otrzymała nasza szkoła po swoim wystąpieniu, świadczą o profesjonalizmie i świetnym przygotowaniu uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych.

W dniu 13 maja 2014 roku uczniowie klasy IV TM Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Przemysław Gargała, Kamil Sobczyński oraz Szymon Wiatrowski, godnie reprezentowali powiat turecki w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie zajmując 3 miejsce.

6 maja 2014 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku odbyło się rozstrzygniecie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pod pięknym i skłaniającym do refleksji hasłem: „Byliśmy, czym wy jesteście, czym my jesteśmy, wy będziecie”. Tematem konkursu była historia życia i pochówku ewangelików na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. ZST reprezentował trzyosobowy zespół w składzie: Dominika Obielak, Patrycja Szymczak i Ilona Ścibior z kl.1TS.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, z inicjatywy dyrektora ZST w Turku – Mariusza Seńko, odbyła się debata na temat przyszłości regionu i relacji pomiędzy średnim szkolnictwem zawodowym a przemysłem. W kontekście problemów gospodarki z wykwalifikowaną kadrą techniczną w  ramach panelu dyskusyjnego „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”, zaproszono do dyskusji następujących gości: wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępa, wiceprezesa „Mirandy” Krzysztofa Piekarskiego, prof. dr. hab. Marka Snycerskiego z Politechniki Łódzkiej oraz dyrektora PUP w Turku – Beatę Bartczak.

29 kwietnia 2014 r.  Zespół Szkół Technicznych w Turku, w ramach Dnia Otwartych Drzwi, po raz kolejny zaprezentował uczniom gimnazjów wielokierunkowe możliwości kształcenia w swojej placówce, ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami na rynku pracy. Wydarzenie urozmaicił piknik naukowy  pod hasłem „Wiosna z techniką”. Tegorocznej imprezie towarzyszyły również obchody Dnia Patrona, którym jest gen. prof. Sylwester Kaliski, komendant i rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Per aspera ad astra - te słowa były mottem uroczystości pożegnania absolwentów ZST, która odbyła się 25 kwietnia 2014 r. Wzruszeni wychowawcy i uczniowie zgromadzili się po raz ostatni na przyszkolnym placu. Wyjątkowość sytuacji podkreśliła obecność znamienitych gości: Starosty Tureckiego Zbigniewa Bartosika oraz Burmistrza Turku Zdzisława Czapli. Dyrektor Szkoły Mariusz Seńko wręczył absolwentom upragnione świadectwa. Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Abiturientów pożegnali również uczniowie klas trzecich.

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w auli ZST odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące  programu PaT (PaT - to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty") realizowanego przez Komendę Główną Policji. Spotkanie rozpoczął Dyrektor ZST Mariusz Seńko, który przywitał przybyłych gości oraz przybliżył zebranym uczniom tematykę programu.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kom. Maciej Purol, który w swoim wystąpieniu uzasadnił konieczność realizowania ww. projektu w środowisku uczniowskim oraz przedstawił główny przekaz programu PaT, którym jest: moda na życie bez uzależnień.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. klasy 2a i 1a liceum ogólnokształcącego oraz 1 TS technikum logistycznego uczestniczyły w wycieczce do Mińska Mazowieckiego. Celem wycieczki było promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych, poznanie tradycji wojskowej Mińska Mazowieckiego oraz zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w Żandarmerii Wojskowej i lotnictwie wojskowym.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, w trakcie którego uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką służby w tego rodzaju jednostce oraz z jej uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Podczas spotkania dowódca batalionu manewrowego ppłk Dadał przedstawił zadania i strukturę tejże jednostki oraz omówił kwestię związaną
z doświadczeniem bojowym, jakie batalion zdobył w służbie na misjach poza granicami kraju.

W dniu 16 kwietnia 2014 roku  uczennica  klasy 2a LO Ania Mikołajczyk wraz ze swoją klasą uczestniczyła w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Turku mł. insp. Grzegorzem Gibaszkiem. Podczas spotkania uczennica naszej szkoły została symbolicznie mianowana Komendantem Powiatowym Policji w Turku, była to nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Sprawnościowym Torze Przeszkód o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku, które odbyły się 21 marca br.
Najlepszą drużyną w zawodach okazała się właśnie drużyna z ZST w Turku, którą reprezentowali uczniowie klasy 2a w składzie: Anna Mikołajczyk, Andżelika Krzykacz, Ewelina Wojtkowiak, Karol Kowalski, Michał Jędraszczyk oraz Mateusz Kołodziejczak.