Grupa uczniów Technikum Mechatronicznego przy ZST w Turku zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mechatronicznym w Łowiczu i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika w Żaganiu.

Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny odbył się 16 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Honorowy patronat objęli: Starosta Łowicki Janusz Michalak i Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński. Opiekę merytoryczną nad konkursem pełnili: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i Fabryka Inżynierów Politechniki Łódzkiej.

Do konkursu przystąpiło 84 uczniów z 20 szkół z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: Artur Boćkowski (4TM), Bartosz Cajdler (4TM), Michał Spławski (3TM) oraz Daniel Gałężewski (4TM), Sebastian Jaworski (4TM), Dawid Stolarek (3TM).

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uruchomiony został bezprzewodowy punkt dostępowy Wifi HotSpot. Bezprzewodowa sieć Wireless umożliwia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły bezpłatny dostęp do sieci Internet. 

Dostęp do urządzeń sieci bezprzewodowej jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Po zapoznaniu się z regulaminem Wifi HotSpot, należy pobrać ze strony zst.net.pl stosowny formularz rejestracyjny, następnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem złożyć w szkolnej serwerowni (pokój 03B).

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku zaprasza gimnazjalistów do udziału w warsztatach politechnicznych „Technika ciekawsza niż przypuszczasz” organizowanych podczas ferii zimowych. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję pod okiem instruktorów eksperymentować z wysoko zaawansowanymi technologiami.

Zajęcia prowadzone będą w odrębnych blokach tematycznych. W dziedzinie CNC - programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie mgr inż. Krzysztof Świerk zaprezentuje nowoczesne metody wytwarzania elementów maszyn ze wspomaganiem programów inżynierskich. Wykonane zostaną detale, uczniowie będą mogli zaprogramować i wykonać element na maszynie numerycznej, obejrzeć wirtualne symulacje  mechanizmów powstające w systemach CAD.

10 stycznia 2012 roku ogłoszony został XIV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowany przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik "Perspektywy". W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepsze pozycje rankingowe. W kategorii wielkopolskich techników Zespół Szkół Technicznych w Turku znalazł się na 33. pozycji. Konkurencję stanowiło około 200 szkół z całego województwa.

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Organizowanie tego dnia ma uświadomić ludziom, zwłaszcza młodzieży, jakim zagrożeniem jest HIV i AIDS. Aby sprawdzić wiadomości uczniów w tym zakresie, 7 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV i AIDS pod hasłem „Test na HIV-odpowiedzialna droga do dorosłości”. W olimpiadzie, oprócz gospodarzy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych CKP oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. W każdej ze szkół odbył się wcześniej etap wewnątrzszkolny olimpiady, a w etapie powiatowym zaprezentowało się 29 uczniów.

W dniu 2 grudnia 2011 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom ZST, którzy przystąpili do konkursu krótkich form literackich „List do przyjaciela”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii uczniów szkół średnich I miejsce zajęła Aleksandra Sypniewska uczennica klasy I Technikum Logistycznego, natomiast wyróżnienie przypadło Angelice Dawickiej - uczennicy klasy IV Technikum Ekonomicznego. Opiekunem nagrodzonych uczennic była pani Agnieszka Andrzejak. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Terenowy w Turku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.

W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.

Dnia 9.11.2011 roku  w Zespole Szkół Technicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości „Dziś ,gdy się sen nasz ziścił….”. Uroczystość przygotowana została przez panie E.Kałużną  i A.Andrzejak oraz młodzież z klasy II Technikum Informatycznego oraz III TN.
Uroczystą oprawę akademii stanowiły symbole narodowe oraz przygotowane wcześniej przez uczniów biało-czerwone kotyliony, będące odpowiedzią na skierowany do uczniów i nauczycieli list Prezydenta RP  z prośba o zaakcentowanie „naszej obywatelskiej wspólnoty” i radosne przeżywanie tego Święta. W części artystycznej uczniowie przywołali teksty literackie i wydarzenia historyczne upamiętniające to święto. Całość wzbogacona została prezentacją multimedialną i elementami kronik filmowych tamtych lat.

Uroczystość odbyła się 30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli uczniowie klas maturalnych turkowskiego technikum, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnego biznesu, m.in. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Wroniak oraz Dyrektor Generalny firmy Sun Garden Polska Pan Witold Jarecki. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane charakterystyki partnerskich zakładów. Kolską spółkę Saint – Gobain Abrasives, będącą częścią światowego koncernu Saint Gobain, reprezentowali: Magdalena Krupa – Dyrektor Personalny, Artur Chwojnowski – Dyrektor Przemysłowy, Magdalena Ryta - Koordynator projektów HR oraz Joanna Andrysiak – Koordynator ds. komunikacji.Dyrektor Magdalena Krupa zebranym licznie uczestnikom uroczystości zaprezentowała historię firmy oraz główne nurty działalności Grupy Saint - Gobain, natomiast Dyrektor ds. Przemysłowych Artur Chwojnowski przedstawił plany rozwoju kolskiej części firmy Saint – Gobain, wskazując, że bardzo liczy na absolwentów Zespołu Szkół Technicznych ze względu na liczne atuty, którymi mogą się pochwalić.

Egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych mogą od tego roku szkolnego odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zespół Szkół Technicznych posiada własne Laboratorium Egzaminacyjne ECDL, w którym mogą odbywać się takie egzaminy. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz potrafi wykorzystywać oprogramowanie i narzędzia stosownie w danej dziedzinie. Turkowskie technikum ma uprawnienia do egzaminowania uczniów oraz studentów studiów licencjackich, a także magisterskich z ważną legitymacją. W laboratorium organizowane są szkolenia ECDL Start oraz ECDL CORE. Co ważne – certyfikat honorowany jest na terenie całej Unii Europejskiej.

W dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie klas maturalnych naszej szkoły z przedstawicielami Działu Promocji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – Anną Szymaniak i  Adamem Mysiakiem. Jego celem było przybliżenie oferty edukacyjnej tej poznańskiej uczelni, która ma bardzo określony profil i podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Od lat przygotowuje ona specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym. WSB proponuje nowatorskie formy kształcenia na wydziałach: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i pedagogika.