W dniu 10.02.2015 r. w auli ZST odbyło się spotkanie z Panem Robertem Gadzinowskim, przedstawicielem Fundacji Promocji Bezpieczeństwa, byłym oficerem jednostek specjalnych, a także prezesem PolGuard Consulting Sp.zo.o, firmy zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych.
Celem spotkania było przedstawienie uczniom istoty przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w życiu codziennym. W czasie prelekcji p. Gadzinowski zasygnalizował uczniom fakt, iż od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która istotnie zmieniła obowiązki firm oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

W dniu 05.02.2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku odbyła się premiera spektaklu edukacyjno - profilaktycznego pt. „Sekret”, którego wykonawcami byli uczniowie nowo utworzonej turkowskiej grupy PaT. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Klaudia Naguszewska, Patrycja Szymczak, Mateusz Jabłoński - klasa 2 TS, Aleksandra Pyśniak, Aleksandra Marek - 2 TL, Paulina Maciaszek - 2 TA, Andżelika Bartkowiak – 2 TO, Sylwia Kostrzewa - 1 TT oraz nauczyciel wychowania obronnego – Arkadiusz Michalak.
Wyłoniona w castingu - który odbył się 2 lutego 2015 r. - młodzież przez dwa kolejne dni, pod okiem reżysera p. Grzegorza Jacha oraz jego współpracowników z Impresariatu PaT z Warszawy, przygotowywała się do premierowego występu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wraz z nauczycielami, zaprasza gimnazjalistów do udziału w warsztatach politechnicznych, które odbędą się w dniach 25 - 26 lutego 2015 r. Prowadzone pod okiem instruktorów zajęcia umożliwią uczniom poszerzenie zainteresowań oraz wykorzystanie teorii w praktyce.

Zajęcia prowadzone będą w odrębnych blokach tematycznych. W dziedzinie CAD/CNC – wirtualnej rzeczywistości oraz programowania obrabiarek numerycznych - uczył będzie mgr inż. Emil Grzelak, który zaprezentuje nowoczesne metody wytwarzania elementów maszyn ze wspomaganiem programów inżynierskich. Uczniowie będą mogli zaprogramować po raz pierwszy w życiu obrabiarkę CNC, a także obejrzeć wirtualne symulacje mechanizmów powstające w systemach CAD.

Pod opieką mgr. inż. Jerzego Gomoliszewskiego, gimnazjaliści,  poznają ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w pracowni elektronicznej. Będą one obejmowały m.in. obsługę radiostacji krótkofalowej, która wchodzi w zakres działań Szkolnego Koła Radiokomunikacji i Elektroniki. Adepci, po krótkim przeszkoleniu, będą mogli pod okiem instruktora zbudować i wypróbować najprostszy odbiornik radiowy.

Dnia 23 stycznia 2015 roku w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum, poświęcone grudniowej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, połączone z Przeglądem Poezji i Piosenki Niezależnej. Wykład historyczny, dotyczący przyczyn i konsekwencji stanu wojennego, wygłosił dr Bartosz Kuświk - kierownik Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Smutek i nadzieje tamtego czasu,  zapisane w wierszach i pieśniach, przypomnieli uczniowie naszej szkoły oraz  I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Organizatorami sympozjum byli: Joanna Fryga, Beata Moszczyńska, Paweł Ogrodowczyk i Barbara Witkowska.

Fot. M. Derucki / Turek.net.plW dniu 17 stycznia 2015 roku w sali Zajazdu Staropolskiego w Olszówce na balu studniówkowym bawili się uczniowie klasy trzeciej liceum i klas czwartych technikum. Zgromadzeni na uroczystości goście mieli możliwość podziwiania tańczących poloneza, którego poprowadzili Starosta Turecki - Mariusz Seńko oraz Dyrektor ZST – Wioletta Adamiak. Bal dostarczył jego uczestnikom niesamowitych wrażeń. Wspomnienia osłodzą trudy przygotowań do matury.

Od roku szkolnego 2014/15 uczniowie klas technikum urządzeń sanitarnych, w ramach projektu „Junkers szkoli”, mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania urządzeń grzewczych i zapoznania się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach grzewczych i ich funkcjonowaniem.

Na zajęciach poruszane są tematy dotyczące kotłów gazowych, techniki solarnej i pomp ciepła. Wiedza uczniów jest systematycznie sprawdzana, najlepsi otrzymują nagrody, a także vouchery na szkolenia dla Autoryzowanych Instalatorów Junkers. Wyróżnieni uczniowie ze szkół w: Turku, Poznaniu i Bydgoszczy zostaną nagrodzeni kursem, którego ukończenie umożliwi im uzyskanie uprawnień SEPowskich, niezbędnych każdemu instalatorowi urządzeń grzewczych.

W dniu 14.01.2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie z  p. Piotrem Florkiem – Wojewodą Wielkopolskim oraz z insp. Rafałem Batkowskim – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.  Insp. Batkowski przebywał w naszej szkole w ramach współpracy, jaką zapoczątkowała szkoła w listopadzie ubiegłego roku z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Dzięki temu młodzież ZST w Turku będzie miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności, uczestnicząc w treningach oraz zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.

W dniu 14.01.2015 r. w ZST inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - pan Zbigniew Stankowski oraz Kazimierz Hauke wygłosili prelekcję pod hasłem ‘’Moja pierwsza praca’’, której wysłuchali uczniowie klas: 2 GH/H, 3TA, 2s, 3mh/h, 1 TL, 1LC/C.

Celem spotkania było przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy na temat prawa i bezpieczeństwa pracy, a także właściwych relacji interpersonalnych. Uczniowie poznali najważniejsze regulacje prawne z zakresu prawa pracy przydatne przy podejmowaniu swojej pierwszej pracy czy zakładaniu działalności gospodarczej. Przedstawiciele PIP uświadomili przyszłym młodym pracownikom jak niezbędna jest – w celu właściwego funkcjonowania na rynku pracy - wiedza z zakresu prawa pracy.

W dniu 14.01.2015 r. w MDK w Turku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące programu ,,Profilaktyka a Ty (PaT)”, którego celem będzie popularyzowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień. Naszą szkołę reprezentowały klasy: 3 TL, 2 TL, 2 TS oraz 2 a, które zapoznały się z ideą nowego programu profilaktycznego.

Młodzież mogła także obejrzeć dwa spektakle przygotowane przez grupy PaT-u z Ostrowa Wielkopolskiego  oraz z Konina. Widowiska o znaczących tytułach - "Łąka” i "Sekret" poruszały problemy, z którymi zmaga się  dzisiejsza młodzież, przede wszystkim uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Ważnym tematem okazał się również tzw. „wyścig szczurów”, w którym nie liczy się człowiek i jego świat duchowy a priorytetem stała się pogoń za osiągnięciem materialnego i zawodowego sukcesu.

W dniu 13 stycznia 2015 roku uczniowie klasy drugiej uczący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod opieką panów: Marka Sęka, Sławomira Sobczaka oraz Emila Grzelaka uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do zakładu produkcyjnego Schade Stal Polska.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z nowoczesnymi systemami produkcji elementów maszyn. Młodzież poznała nowoczesny park maszynowy oraz środowisko miejsca pracy w przemyśle. Przekonała się, że dział techniczny, dział kontroli jakości spełniają bardzo ważną rolę w utrzymaniu produkcji na odpowiednim poziomie jakościowym. Produkowanie elementów o dużych gabarytach i jednocześnie dużym ciężarze wymaga suwnic oraz specjalnych urządzeń transportowych.

11 stycznia 2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 23. Tym razem zebrane fundusze zostaną przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną seniorów. ZST rozpoczął charytatywną zbiórkę jeszcze w grudniu 2014 roku podczas Kiermaszu Talentów. Dzięki funduszom wtedy zebranym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZST wraz z opiekunami, Beatą Moszczyńską i Sylwią Grześkowiak, wylicytowali pamiątkowy zegar, który ozdobił ścianę szkolnej świetlicy. Uczennice klasy III TO pod opieką pań Haliny Łajdeckiej i Wiesławy Woźnickiej przygotowały ciasteczka, które zostały wystawione na finałową licytację. Cieszymy się, że kolejny raz uczniowie naszej szkoły wykazali się wrażliwością i chęcią niesienia pomocy.

W dniu 19 grudnia 2014 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w ZST - Marcin Kubka i Mateusz Kamiński z kl. 1TT wraz z panią Martą Piątkowską odwiedzili niepełnosprawną, czteroletnią Anię Majewską, której przekazali sześć worków zakrętek, uzbieranych przez uczniów naszej szkoły. Decyzja o zbieraniu zakrętek dla Ani była spontaniczna i zmobilizowała szkolną brać.
Ania choruje na rozszczep kręgosłupa, wodogłowie i pęcherz neurogenny. Chociaż nie może chodzić, jest bardzo ruchliwa i radosna. Rodzice dziewczynki  wymieniają zakrętki na pieniądze, tak potrzebne na leki i rehabilitację córki. Oprócz zakrętek, przedstawiciele samorządu przekazali  drobny upominek  ze świątecznymi życzeniami.

Dnia 19 grudnia 2014 r. w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ocalić od zapomnienia – czyli ludowo na nowo”, zorganizowanego przez stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie jednego z utworów ludowych, zebranych w publikacji „Ocalić od zapomnienia”. Publikacja zawiera współczesne wersje znanych utworów ludowych inspirowanych gatunkami muzycznymi, takimi jak: jazz, blues czy rock.

Udział w konkursie był dla działającej w naszej szkole grupy muzyczno -artystycznej ciekawym wyzwaniem. Pod kierunkiem pani Joanny Frygi powstał projekt muzyczny w oparciu o tekst i melodię przyśpiewki „Miałem raz teściową”. Zespół Soboto– Twórczy tworzą: Patrycja Waliszek (wokal - 4TS), Anna Guzikowska (wokal - 3a), Konrad Kowalczyk (wokal - 3a), Albert Milewski (gitara elektryczna - 2TI), Łukasz Czaja (perkusja- 3CS) i Maciej Durczyński (pianino - 2GH).

W dniu 17.12.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie uczniów ZST z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie kpt. Sylwinem Donartem dotyczące naboru do: wyższych uczelni wojskowych (Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Akademii Marynarki Wojennej), służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych. W czasie swojej prelekcji kpt. Donart przedstawił uczniom  możliwości, jakie daje zawodowa służba wojskowa oraz warunki, które muszą być spełnione, aby zostać żołnierzem. Organizatorem spotkania był nauczyciel ZST Arkadiusz Michalak.

17 grudnia 2014 r. w ZST odbył się charytatywny Kiermasz Talentów, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W tym dniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W ofercie znalazły się zarówno dania ciepłe, jak i zimne przekąski, aromatyczna kawa i herbata, czerwony barszcz, ciasta i kolorowe pierniczki. Nie zabrakło również ręcznie wykonanych ozdób choinkowych, biżuterii, zabawek i stroików świątecznych. Oprócz tego, można było wypróbować sylwestrowe uczesanie lub zamówić tatuaż z henny. Kulinaria zostały przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych: 1TO, 3TO, 3TG i 4TG, a usługi fryzjerskie świadczyli uczniowie klas 1TF i 3f. Dochód z kiermaszu w wysokości 858,85zł zostanie przeznaczony na tegoroczną WOŚP.

W dniach od 10 do 19 grudnia 2014 r. Samorząd Uczniowski w ZST przeprowadził zbiórkę upominków dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie. W ten sposób włączyliśmy się do akcji ph. "Robótka".

Była to już piąta edycja tego przedsięwzięcia, rozpropagowanego na blogu - jestrobotka.blogspot.com. Klasy przygotowywały indywidualne prezenty na podstawie listy mieszkańców DPS, która zawierała krótką charakterystykę i marzenia pensjonariuszy. Oprócz słodyczy, ciepłych kapci, książek i zabawek, wśród upominków znalazły się również oryginalne i nietypowe przedmioty, takie jak konewka i rękawice ogrodowe, ręcznie malowana koszulka czy ręcznie wykonany kot w worku. Zebrano 60 prezentów o łącznej wadze 57kg, co świadczy o wielkiej mobilizacji, umiejętności współdziałania w grupie i chęci niesienia pomocy bliźniemu. Upominki zostały wysłane w dwóch paczkach na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie, Wierzbowa 4, 07-230 ZABRODZIE.