Z okazji Światowego Dnia Zdrowia,  w dniu 18 kwietnia 2023 roku,  w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się prelekcja, którą wygłosili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku: p. Katarzyna Wysocka – dyrektor PSSE, p. Wioletta Józefiak i p. Katarzyna Jabłońska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz.  Na spotkaniu została poruszona tematyka związana z obchodami  Europejskiego Tygodnia Szczepień, którego celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych.

29 marca 2023 roku  uczniowie klas 2 TL i 4LZ  wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do firmy produkcyjnej MEWA Textil-Service Sp. z o.o. w Luboniu. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z przebiegiem procesu logistycznego, procesu magazynowania oraz ze specyfiką poszczególnych działów w niemieckim przedsiębiorstwie. Wizyta w firmie rozpoczęła się prelekcją przeprowadzoną przez menadżera Macieja Rybaczuka, który przedstawił uczniom genezę powstania firmy i jej osiągnięcia. Prelegent zapoznał również młodzież ze strukturami firmy oraz jej  produktami i technologiami.

Tegoroczny powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się 1 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Słodkowie. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Nikola Zakolska, Julita Pusta oraz Szymon Świtalski. Wszyscy uczniowie musieli wykazać się obszerną wiedzą między innymi z zakresu tradycji i historii ochrony przeciwpożarowej, historii 100-lecia utworzenia Związku OSP RP, zadań OSP, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, ochrony ludności i środowiska, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, zasad ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

3 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Zapewne każda panna młoda zastanawia się, jak spiąć włosy podczas najważniejszego dnia w jej życiu. Pomimo wielu inspiracji, które można znaleźć w Internecie, wybór odpowiedniej fryzury ślubnej często jest dużym problemem. Bardzo ważne, żeby fryzjer potrafił odczytać wizję klientki i sprostał jej wymaganiom.

Sytuacja polskiego rynku pracy była tematem spotkań uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kierunku technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. W dniach 26 stycznia 2023 r. oraz 31 marca 2023 r. uczniowie brali udział w prelekcji i warsztatach prowadzonych przez Panią Sylwię Szulc oraz Panią Mirosławę Wawrzyniak. Celem spotkań było wskazanie uczniom możliwości rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy.

W dniu 4 kwietnia odwiedziliśmy naszych przyjaciół w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku. W spotkaniu towarzyszył nam „Zając Wielkanocny”, który złożył życzenia uczniom klasy 8e, nauczycielom i dyrekcji szkoły oraz wręczył świąteczne upominki. Uczniowie ww.  klasy biorą udział w innowacji pedagogicznej realizowanej przez nauczycieli naszej szkoły. Jednym z celów innowacji jest bowiem wzajemna integracja oraz promocja Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Dla uczniów, poza słodką niespodzianką, przygotowano zagadki ekonomiczne. Ponieważ spotkaliśmy się w trakcie trwającej lekcji historii, nie zabrakło także zagadek historycznych. Wizyta „Zająca” okazała się  niezwykłą niespodzianką i sprawiła wiele radości uczniom. 

Od stycznia do marca 2023 r. rozegrano w Zespole Szkół Technicznych w Turku mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt. W rozgrywkach brały udział klasy: 3TT, 3EF, 3f, 2TL oraz drużyna złożona z uczennic klas pierwszych – 1TL. Rozgrywki odbywały się systemem ,,każdy z każdym".

W dniu 31 marca 2023 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu „Operator  – Najlepszy w Zawodzie”. Celem konkursu było promowanie wiedzy technicznej oraz przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego. O tytuł walczyli uczniowie trzeciej klasy BSIS kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej – uczniowie rozwiązywali zadania testowe, a w drugiej – przygotowywali proces technologiczny wykonania wałka wielostopniowego na podstawie rysunku technicznego.

W dniu 24 marca 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się prelekcja na temat „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”,  przeprowadzona przez Panią Edytę Niedźwiecką, naczelnika Urzędu Skarbowego w Turku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec. „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” to akcja edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej organizowana pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, takie jak uzależnienie, kłopoty finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier przez dzieci i młodzież.  Podejmuje także zagadnienia związane z ryzykiem wiążącym się z rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. 

W dniu 31 marca 2023 r.  uczniowie klas 1 TM, 1 TG zapoznali się z wystawą czasową w  Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  zatytułowaną „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta”, pochodzącą z  Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Ekspozycja prezentuje historię młodej dziewczyny, która stara się dokumentować swoje zmagania z wojenną rzeczywistością poprzez prowadzenie pamiętnika. Pamiętnik, stanowiący punkt wyjściowy wystawy, przedstawia wzruszający opis życia i dorastania w łódzkim getcie i świadectwo żydowskiej dziewczynki, która straciła rodzeństwo i rodziców, ale mimo chwil zwątpienia, nie straciła nadziei.

W dniu 1 kwietnia 2023 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyły się XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023. Spośród ponad 10500 uczestników z całej Polski, wśród trzydziestu najlepszych drużyn w kategorii: Młody Mechanik Motocyklowy, w finale wystartowali uczniowie naszej szkoły: Szymon Wszędybył i Dominik Kacprzak (klasa 2CM). Uczestnicy musieli zaliczyć 12 zadań, wykonując określone czynności. Wszystkie zadania  należało zrealizować  poprawnie w wyznaczonym  limicie czasowym. Za przekroczenie normy czasowej zabierano drużynie punkty. Prace wykonywane były pod presją upływającego czasu i poprawności czynności serwisowych.

29 marca 2023 r. uczniowie klasy 3f BSIS odwiedzili salon stylizacji rzęs „Świat rzęs” Patrycji Jankowskiej – absolwentki ZST w Turku. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Uczniowie obejrzeli profesjonalny salon, dowiedzieli się, na czym polega  pracy stylistki, usłyszeli, jakie metody pracy stosuje i z jakich produktów korzysta stylistka. Pani Patrycja opowiedziała uczniom o swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej, o tym jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, z jakimi to wiąże się trudnościami, ale jednocześnie, ile przynosi satysfakcji.

W dniu 30 marca 2023 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas drugich Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Jednoetapowy konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji. Test zawierał różnego rodzaju zadania, m.in.: pytania wielokrotnego wyboru, otwarte oraz uzupełnianie zdań. Pytania sformułowane były zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, sprawdzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów  Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii), a także zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy o ww. krajach – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach i świętach.

W dniu 27.03.2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na plakat teatralny, w którym wzięli udział również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Przedsięwzięcie zorganizowano w celu pobudzenia wyobraźni i aktywności twórczej młodego pokolenia oraz promowania nowych form spędzania wolnego czasu. Komisja artystyczna, w składzie: Joanna Chalecka-Kuraszyk, Anna Stolarek, Katarzyna Cieślak i Sylwia Przybylska, przyznała 4 nagrody i 3 wyróżnienia. W obu grupach znaleźli się nasi uczniowie.

Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają z zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, uzupełniających bazę bibliotek szkolnych. Od grudnia 2022 roku, dzięki gościnności Pani dyrektor Urszuli Szczęsnej i Pani Joanny Chaleckiej-Kuraszyk, młodzież systematycznie uczestniczyła w spotkaniach, na których zapoznała się z funkcją i zadaniami biblioteki powiatowej, zgromadzonymi w niej zbiorami oraz zasadami korzystania z księgozbioru. Panie bibliotekarki ciekawie opowiadały o zbiorach bibliotecznych, wzbudzając w uczniach  zainteresowanie konkretnymi tekstami.  

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (4LZ, 4HZp, 3HZ, 2HZ,1HZ) oraz w zawodzie kucharz (1k) uczestniczyli w dniach 28-30 marca 2023 r. w wycieczce do Nadarzyna na 26. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro Ptak Warsaw Expo połączone z 15. edycją Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel. EuroGastro to najważniejsze i największe wydarzenie targowe w Polsce dedykowane branży HoReCa. Ideą targów jest zaprezentowanie pełnej i różnorodnej oferty produktów, usług i rozwiązań dla gastronomii.