25 marca uczniowie ZST w Turku odwiedzili miasto polskiego uczonego, wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Uczestnicy wyjazdu w towarzystwie osobliwego, ubranego w historyczny strój i mówiącego gwarą przewodnika zwiedzili toruńską starówkę. Ponadto wzięli udział w warsztatach pieczenia piernika oraz uczestniczyli w seansie pt. Poza horyzontem  w  Planetarium im. Władysława Dziewulskiego.
Poznawanie przez młodzież miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk i

W dniu 18 marca 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o handlu. Wzięli w nim udział uczniowie klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik handlowiec.
Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu: towaroznawstwa, dokumentów handlowych, technik i metod sprzedaży, negocjacji, stosowania narzędzi marketingu, podstaw działalności gospodarczej i bhp. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, będących jednocześnie przedmiotem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

- To hasło wydarzenia, które odbyło się 21 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Jego celem było rozbudzenie zainteresowań
i pasji wśród uczniów.
Jako szkoła reprezentująca wiele kwalifikacji i zawodów, z radością przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie. Nasi uczniowie: Natalia Gmachowska, Julia Szmyt, Patrycja Chmiela, Amelia Kałużna, Ksenia Krupa oraz Damian Wypych w kreatywny sposób przedstawili młodszym koleżankom i kolegom istotę specjalizacji, której tajniki zgłębiają oraz możliwości rozwoju w poszczególnych zawodach.

W dniu 10.03.2022 r. uczniowie klasy 3BM z wychowawcą p. Barbarą Ressel wzięli udział w webinarium online pn. Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy?

Spotkanie zorganizowano na zaproszenie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, z którym współpracuje nasza szkoła w ramach programu EPAS. Prowadzącym był p. Piotr Wolski – wieloletni dziennikarz mediów polskich i zagranicznych, szef działu prasowego Biura PE w Warszawie, a obecnie pracownik Działu Wizyt i Seminariów PE w Brukseli. Tematyka obejmowała m.in. korzenie integracji europejskiej, jej podstawy prawne oraz historię Parlamentu Europejskiego.

Światowy Dzień Zdrowia 2022 „Nasza planeta, nasze zdrowie”

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Gdzie ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?
WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie.

Społeczność naszej szkoły nie pozostaje obojętna na los Ukrainy i jej obywateli. Wyrażamy solidarność z całym Narodem Ukraińskim i włączamy się do akcji niesienia pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W związku z tym biblioteka szkolna organizuje zbiórkę artykułów szkolnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, która rozpocznie naukę w placówkach szkolnych w powiecie tureckim. W ramach pomocy młodzieży pochodzącej z Ukrainy, decyzją starosty Dariusza Kałużnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich powstanie specjalny oddział przygotowawczy dla tych uczniów.

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają zainteresowania. Dzięki nim możemy zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności, a przede wszystkim znaleźć wytchnienie od codzienności. Obecnie, w dobie  Internetu, większość młodych ludzi spędza swój wolny czas przed komputerem, rywalizując w grach komputerowych. Część młodzieży woli jednak spotkania poza wirtualnym światem, w gronie rówieśników. Aktywną formę zagospodarowania wolnego czasu wybrał Wiktor z klasy 3FG, który jest członkiem Drużyny Grodu Tura – grupy, która od 20 lat rekonstruuje epizody z czasów wczesnego średniowiecza i tym samym  propaguje wiedzę na temat kultury wieków średnich.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku zaprasza serdecznie młodzież do udziału w XVII edycji Mistrzostw ZST w piłce nożnej na orliku.  Zgłoszenia udziału składamy wyłącznie na KARTACH ZGŁOSZEŃ, do pobrania u nauczycieli WF w terminie do 30.03.2022.

Karta zgłoszeń powinna zawierać:
- nazwę drużyny (może być śmieszna, bez wulgaryzmów),
- skład (imiona, nazwiska, klasy, maksymalnie 9 zawodników),
- skład drużyn można zmieniać najpóźniej do pierwszego meczu.
- numer telefonu do kapitana,
- osoby z klas zawodowych – dni praktyk.

W dniu 2 marca 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  Jednoetapowy konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Zawierał różnego rodzaju zadania, m.in.: test wyboru, pytania otwarte, uzupełnianie zdań. Pytania sformułowane były zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, sprawdzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów  Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii), a także zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy o ww. krajach  – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet męska część Samorządu Uczniowskiego składała życzenia i obdarowała wszystkie Panie symbolicznymi kwiatkami w formie naklejek. Święto Kobiet wpisane jest na stałe do szkolnego kalendarza imprez. Wszelkie działania w tym dniu mają na celu wyrażenie sympatii i podziwu dla Pań. Kolejnym przedsięwzięciem w tym dniu było zaproszenie damskiej części społeczności szkolnej do  udziału w akcji „Dzień Szalonej Głowy”. Eksperymenty z fryzurami i ozdobami fryzjerskimi, pozwoliły wszystkim uczestniczkom poczuć się  pięknymi. Uczennice zaprezentowały ciekawe upięcia włosów oraz fantazyjne propozycje nakryć głowy. Najbardziej kreatywne fryzury zostały nagrodzone bonem edukacyjnym np. „niepytajką”. dodatkowym punktem na kartkówce oraz wskazówką nauczyciela na sprawdzianie. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a efekty pracy były przedmiotem podziwu wszystkich Panów.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zaprasza serdecznie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej 2k22. Eliminacje szkolne w formie online odbędą się 25.03.2022 r. Finał zaplanowany został na 11.04.2022 w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Są takie chwile, gdy słowa solidarności nie wystarczą i potrzebna jest konkretna pomoc i wsparcie. Konflikt na Ukrainie jest aktem agresji, z którym nasza społeczność szkolna nie może się pogodzić. Jesteśmy teraz myślami i sercem tymi, których życie wypełniła wojna. Wiemy, że nasza pomoc jest niezbędna i jest dowodem człowieczeństwa oraz przyjaźni. Szczególną troską i wsparciem pragniemy otoczyć zaprzyjaźnioną z nami Mościską Średnią Szkołę Nr3 (z polskim językiem nauczania), którą w dniu  8 marca odwiedziła nasza delegacja.

W piątek 4 marca 2022 r. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Turku wręczyli Starosta Dariusz Kałużny oraz Dyrektor Wioletta Adamiak. Prestiżowe stypendia otrzymali Dominika Olejniczak z III klasy technikum ekonomicznego i Bartosz Kurpik z IV klasy technikum mechanicznego. Stypendystom składamy serdeczne gratulacje!

W piątek 4 marca 2022 r. kolejni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku otrzymali certyfikaty w ramach projektu: „Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”.  Szkolenie specjalistyczne w zakresie projektowania CAD/CAM ukończyło 20 uczniów. W zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie przeszkolonych zostało 16 uczniów, zaś certyfikaty z obsługi i programowania maszyn do cięcia wody „waterjet” zdobyło 20 uczniów. Podsumowanie szkoleń poprowadził Wicedyrektor Andrzej Rossa, który jest koordynatorem projektu. Certyfikaty wręczał Starosta Turecki Dariusz Kałużny wraz z Dyrektor Wiolettą Adamiak.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział w dwuetapowym  konkursie organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym w Turku. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez uczniów infografiki pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, która propagowała wiedzę o zakażeniach HIV i innych chorobach przenoszonych drogą płciową.

W dniu 3 marca odbył się centralny etap XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym wzięło udział 104 uczniów szkół średnich z całej Polski. Reprezentantką naszej szkoły była Anna Misiak z klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która została finalistką olimpiady. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tematem wiodącym tegorocznej edycji olimpiady było: „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Część pisemna etapu centralnego odbyła się w formie testu on-line i została przeprowadzona przez Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Eliminacje centralne polegały na rozwiązaniu 70 zadań wielokrotnego wyboru i przyporządkowania, dotyczących żywienia człowieka, chemii, biologii i technologii gastronomicznej.