24 stycznia, tuż przed feriami zimowymi,  w Zespole Szkół Technicznych w Turku miała miejsce już V edycja „ZST FASHION SHOW”. W tym roku zaprezentowana została moda w stylu boho. Na niecodziennym pokazie byli obecni  nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły, a także zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku, Cechu Rzemiosł Różnych oraz niezawodne przedszkolaki z zaprzyjaźnionego Przedszkola Kubusia Puchatka. Gośćmi  honorowymi tegorocznego fashion byli wykładowcy Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu: p. Monika Tymicka oraz p. Marzena Kubiak.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to projekt, którego celem jest stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program umożliwia m. in. zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w Internecie), a także wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych. 17 grudnia 2019 r.  Telewizja Polska  — TVP 3  wyemitowała reportaż, w którym przedstawiła również Zespół Szkół Technicznych w Turku jako wzorcowy przykład zastosowania możliwości wyżej wymienionego projektu. W materiale zaprezentowano nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych i przykłady zastosowań nowych technologii.

Informujemy, że 22.01.2020 r. od godz. 16:00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami.
Poniżej zamieszczamy przydział sal.

W dniu 20 stycznia 2020 r. adepci fryzjerstwa (uczniowie klas BSIS i technikum) uczestniczyli w szkoleniu teoretycznym oraz praktycznym związanym ze swoją branżą. Spotkanie uatrakcyjniła także prezentacja nowości oferowanych przez renomowaną markę ALFAPARF Milano. Młodzież z uwagą wysłuchała ciekawostek dotyczących produktów, a co ważniejsze, samodzielnie je przetestowała w pracowni fryzjerskiej ZST pod okiem fachowca – fryzjera stylisty Piotra Husara, współpracującego od wielu lat z włoską marką.

W dniu 16 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Program konkursu obejmował pisemny test wyboru, a całość zakończył uroczysty finał z udziałem Dyrekcji oraz nauczycieli historii. Słuchano pieśni ze śpiewnika powstańców wielkopolskich, odbył się również pokaz filmu "Powstanie Wielkopolskie – historia warta pamięci". Na koniec dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Prof. Sylwestra Kaliskiego  Pani Wioletta Adamiak  wręczyła nagrody i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu. Zwycięzcami zostali uczniowie: Mateusz Gajewski, Kacper Piąstka, Roksana Marciniak oraz Miłosz Groblica.

W Zespole Szkół Technicznych w Turku corocznie organizowane są konkursy wiedzy o HIV i AIDS. Przedsięwzięcie - o zasięgu szkolnym i powiatowym -  adresowane jest do uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia. Etap szkolny  konkursowych zmagań odbył się w dniach 28-29 listopada 2019 r. Do tegorocznej edycji przystąpiło 67 uczniów. 12 grudnia 2019 r. odbyła się XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS zorganizowana przez naszą szkołę oraz Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Turku.

Już w najbliższą sobotę, tj. 18 stycznia, podczas Przesłuchań w Ciemno 3. edycji The Voice Kids, można będzie obejrzeć występ ucznia naszej szkoły, Oskara Brzostowskiego. Na tym etapie programu, do którego z 2000 przesłuchanych wokalistów z całej Polski dostało się zaledwie 70- ciu, Oskar będzie walczył o wejście do drużyny jednego z trenerów.  Kibicujcie!

Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, wpływających na jego pomyślność oraz aktywność zawodową. Mając  na uwadze tę tak ważną sferę życia, organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia.

W dniu 17 grudnia  2019 roku w Zespole Szkół  Technicznych w Turku odbyło się w rozstrzygnięcie konkursu  "Lernkartei – Berufliche Fachbegriffe w języku niemieckim i angielskim". Celem przedsięwzięcia było propagowanie i poszerzanie wiedzy z  języka niemieckiego i angielskiego zawodowego,  rozwijanie kompetencji językowych oraz rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży zainteresowania językiem niemieckim i angielskim.

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się szkolny konkurs wiedzy ekonomicznej pod hasłem „Ekonomia w praktyce”. Turniej miał charakter rozgrywek grupowych. W skład każdego zespołu wchodził uczeń klasy ekonomicznej, mechanicznej i logistycznej. Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy z dziedziny mikroekonomii, zarządzania i marketingu oraz finansów.

Takie zagadki ortograficzne musieli rozwiązywać uczestnicy dwudziestej trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego ,,Spotkania z panem Ambrożym”, który odbył się 13 grudnia w I LO w Turku. Już o 8.30 wyłonieni w szkolnych eliminacjach mistrzowie ortografii przystąpili do bardzo trudnego dyktanda, którego wyniki pozwoliły wybrać trzy najlepsze trzyosobowe drużyny. Ostateczne starcie gigantów ortografii nastąpiło w drugiej części-quizie.

Święta Narodzenia Pańskiego. Ileż to szczęścia i radości niosą ze sobą te słowa. Ileż wspomnień budzą one w sercach naszych... Jakże na nie czekamy. Każdy z nas powie, że są to najpiękniejsze święta. Radość ta emanuje wszędzie. Zapalona świeca na stole oznacza Chrystusa. Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie gniewy, przykrości idą w zapomnienie, a serca przepełnia miłość, którą przyniósł ludziom Bóg. 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 19.12.2019

16.12.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół okręgu konińskiego. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie odbyła się VII edycja Wielkopolskiego Konkursu na Najpiękniejszy Stół Świąteczny. Jego celem jest kultywowanie świątecznych tradycji, a także rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem „Wigilia XXI wieku”.

 W dniu 4 grudnia 2019 roku uczennica klasy IIf BSIS wzięła udział  w Wojewódzkim Konkursie  na  Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Przedsięwzięcie zorganizowała  Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu we współpracy z Hufcem Pracy we Wrześni oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Najważniejszym  celem konkursu było propagowanie pięknej tradycji polskiego szopkarstwa i kultywowanie obrzędów świątecznych. Zadaniem uczestników było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej, uwzględniającej wyraźne elementy Świąt Bożego Narodzenia oraz motywy regionalne. W konkursowych zmaganiach brała udział młodzież ze wszystkich jednostek organizacyjnych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.