W dniu 19.10.2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się IV Międzyszkolny Konkurs „MASTERCHEF PO NIEMIECKU". W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, uczniowie Zespołu Szkół w Przykonie oraz uczniowie klasy trzeciej ZST kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem konkursu było wzbogacenie niemieckiego słownictwa  dotyczącego kulinariów oraz rozpowszechnienie potraw kuchni naszych sąsiadów. Goście zostali serdecznie powitani przez panią wicedyrektor ZST Anetę Kurzawę. Spotkanie rozpoczęło się pysznym poczęstunkiem, przygotowanym przez uczniów klas gastronomicznych.

Tytuł Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego zobowiązuje! Z nowymi siłami i pomysłami wkraczamy w kolejny rok szkolny popularyzując wiedzę na temat Europy, Unii Europejskiej i demokracji. Za nami spotkanie inaugurujące program, przygotowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Zapraszamy serdecznie uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Tureckiego do udziału w konkursie fryzjerskim online pt. "Plecionki i warkocze". Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. 

W dniu 12 października 2021 r. w  pracowni obsługi klienta w Zespole Szkół Technicznych w Turku zostały przeprowadzone warsztaty miksologii - przygotowywania napojów mieszanych - adresowane do uczniów z klas o profilu gastronomicznym (3LZ i 4FZ). Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się na nich pan Marcin Kaniecki - pasjonat sztuki barmańskiej oraz założyciel mobilnego baru "Lime Bar". Warsztaty rozpoczęły się częścią teoretyczną, podczas której młodzież zapoznała się z organizacją, techniką oraz kulturą pracy barmana. Poznała także podstawową terminologię wraz z technikami przygotowywania koktajli i funkcjonowanie sprzętu barmańskiego (różne rodzaje szkła stosowanego do podawania napojów).

W dniu 12 października 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się szkolne eliminacje do XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas o profilu gastronomicznym. Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące: postępowania diagnostycznego i terapeutycznego przy nadciśnieniu tętniczym, wpływu mikrobiotyki na choroby układu krążenia, metod ograniczania zawartości chlorku sodu w produktach spożywczych, interdyscyplinarnego wspomagania leczenia oraz dietoterapii nadciśnienia tętniczego.

Jest w kalendarzu szkolnych imprez taki dzień, w którym uczniowie mogą podziękować wszystkim nauczycielom oraz osobom, dzięki którym szkoła może sprawnie funkcjonować. Tym szczególnym dniem- świętem wszystkich pracujących z uczniem i dla ucznia - jest oczywiście 14 październik. W tym roku nasza młodzież mogła wyrazić swoją wdzięczność i złożyć życzenia pracownikom oświaty już 13 października w czasie uroczystego apelu. Miał on szczególny charakter, ponieważ wymogi bezpieczeństwa w związku epidemią narzuciły konieczność ograniczenia liczby gości.

Kolejne osoby przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Fundacji Rak‘n’Roll - Wygraj życie!”. Cieszy fakt, że już ponad 100 klientów poddało się tej osobliwej metamorfozie. Swoje długie włosy w szlachetnym celu oddały tym razem: Marta Jeżewska, Andżelika Borowska, Maria Dębowska oraz  kolejny już raz - Roksana Michalak. W imieniu Fundacji Rak‘n’Roll dziękujemy wszystkim darczyńcom a osoby chętne, zapraszamy do udziału w projekcie. Warto nadmienić, że strzyżenia wykonują uczennice z klas fryzjerskich technikum.

Dla młodzieży, która pragnie wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim, koniecznością jest zdobywanie nowych kwalifikacji. Uczestnicząc w szkoleniach i podejmując staże, młodzi ludzie poszerzają  swoje kompetencje zawodowe i uzyskują realną szansę zatrudnienia. Dzięki projektowi Powiatu Tureckiego: Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020-2023, realizowanemu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w lipcu i sierpniu br.  w szkoleniach z zakresu: rozliczenia czasu pracy kierowcy, programowania w języku C++, urządzeń i  technik transmisyjnych, obrabiarek sterowanych numerycznie DMG,   obrabiarek sterowanych numerycznie HASS, a także w kursie spawania metodą MAG,  na którym mogli nabyć uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Już 18 października startuje kolejna edycja Olimpiady Informatycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Aby wziąć udział wystarczy się zarejestrować na stronie www.oi.edu.pl. Więcej informacji na plakacie oraz na stronie www.oi.edu.pl/l/jak_zaczac/ 

W dniu 5 października 2021 r.  nawet piękna, jesienna pogoda zachęcała do wspólnego spędzenia czasu na łonie natury. Wspaniałą do tego okazją stały się terenowe zmagania paintballowe. Uczniowie klas I CM i II TI przekonali się, że paintball to umiejętność panowania nad stresem, współpracy w zespole, respektowania zasad fair play oraz przede wszystkim mnóstwo pozytywnej adrenaliny. Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowej rywalizacji, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W dniach 4-6 października 2021r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w wirtualnej mobilności, zorganizowanej w ramach projektu Erasmus+ “Eco-Drone: flying robots for environmental monitoring” przez Fevziye Tezcan Vocational Secondary School- partnerską szkołę z Turcji. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom i uczestniczyło w nim ponad 80 uczniów z Polski, Turcji, Rumunii i Włoch. Gospodarze dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć nam kulturę i zwyczaje swojego kraju. Uczestnicy poznali podstawowe informacje na temat geografii i historii Turcji oraz zwiedzili wirtualnie miasto Kocaeli, w którym mieści się partnerska szkoła. Czas między poszczególnymi zadaniami wypełniała turecka muzyka prezentowana przez nauczycielki muzyki.

Celem współczesnego kształcenia jest między innymi zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Służy temu współpraca szkół z różnymi instytucjami, firmami i uczelniami. Zespół Szkół Technicznych w Turku, w ramach realizacji wyżej wymienionych zadań, od wielu lat współdziała  ze szkołami wyższymi, w tym z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Współpraca zapewnia szkole szerokie spektrum działań na rzecz uczniów. Młodzież  ZST może kształcić swoje umiejętności  i zdobywać wiedzę nie tylko podczas lekcji w szkolnych pracowniach, ale i w czasie zajęć laboratoryjnych lub wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz uczestniczyli 6 października 2021 r. w wycieczce do Poznania na Międzynarodowe Targi Polagra food- horeca-foodtech. Targi POLAGRA to największa ekspozycja promująca żywność, technologie dla branży spożywczej, a także urządzenia i rozwiązania dla sektora HoReCa.

Na przełomie lata i jesieni w naszych lasach trwa grzybobranie. W związku z powyższym, w dniu 28 września, uczniowie klasy 3 HZp uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Nadleśnictwa Turek. Zajęcia miały na celu wzbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą, w szczególności królestwem grzybów, poznanie niektórych grzybów jadalnych i trujących, odkrycie znaczenia grzybów w przyrodzie i w życiu człowieka, a także, co ważne po okresie nauczania zdalnego, zbudowanie więzi pomiędzy uczniami.

W dniu 27 września odbył się konkurs fryzjerski ,,Inspirowane jesienią”, adresowany do uczniów klas w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich. Założeniem przedsięwzięcia było wyłonienie młodych talentów oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Istotna była też wymiana doświadczeń, wyzwolenie u młodzieży inicjatyw i twórczych poszukiwań oraz kontakt  z klientem w warunkach zbliżonych do warunków pracy.

W czwartek,  30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W związku z koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele pierwszoklasistów.  Zgodnie z tradycją złożyli oni przysięgę, którą odebrała pani dyrektor Wioletta Adamiak, życząc wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań oraz szybkiego zaaklimatyzowania się w naszej szkole. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego również oficjalnie powitali nowych kolegów i koleżanki, oferując swoją pomoc w poznawaniu szkoły oraz życząc wielu sukcesów.