W dn. 12.05.2012 w ramach projektu "Mała Politechnika - inżynier potrzebny od zaraz" w zajęciach popularno - naukowych z mechaniki, prowadzonych przez dra inż. Marka Szczutkowskiego, uczestniczyli studenci z Turcji (Sakarya University) Eray Kılıçarslan oraz Murat Kilić. Goście zaprezentowali nastoletnim uczestnikom zajęć specyfikę swojego kraju oraz zasady nauki na tureckich uczelniach, porównując je z polskimi warunkami. W kontekście technicznym przedstawili projekt samochodu wodorowego, który skonstruowali w ramach zajęć na macierzystej uczelni. Projekt odbił się szerokim echem w Turcji i w Europie, a stworzony samochód uczestniczył w szeregu wyścigów odnosząc sukcesy na międzynarodowych torach.

Już po raz trzeci, reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wybrała się na Dni Europejskie (Europa-Aktionstag) do partnerskiej szkoły Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau (KBWR) w Duisburgu. Celem corocznych spotkań była jak zwykle integracja europejska placówek oświatowych, przedsiębiorstw, a także zwrócenie młodym uczestnikom uwagi na istotę wzajemnej współpracy i możliwości kształcenia się w całej Europie. Nowością podczas Dni Europejskich, które miały miejsce 11 maja 2012 r. , było - po raz pierwszy - zorganizowane forum uczniowskie, w którym udział wzięli uczniowie ze wszystkich przybyłych szkół m.in. z Francji, Holandii, Norwegii, Niemiec oraz Polski (Arkadiusz Koralewski, Adrian Wiatrowski – uczniowie ZST Turek), a także przedstawiciele gospodarzy, uczniowie z KBWR.

Znów mamy powody do dumy. Można śmiało powiedzieć, że reprezentanci naszej szkoły: Jakub Początek z kl. 2TI (do konkursu zgłosił 2 prace), Kacper Stankiewicz z kl. 2TI, Marta Szulc z kl. 2TL, Sara Filipowicz i Aneta Matusiak z kl. 3AE oraz Arkadiusz Koralewski z kl. 3 TM odnieśli sukces. 13 maja 2012 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Kaczkach Średnich został rozstrzygnięty powiatowy konkurs fotograficzny dla młodzieży: „Zabytki techniki Ziemi Tureckiej”. Zadaniem uczestników było wykonanie 3 fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych zabytków techniki lub zapomnianych przedmiotów codziennego użytku ukrytych w domach lub gospodarstwach naszego miasta i powiatu. Każdy uczestnik musiał sporządzić dla każdego ze znalezionych „skarbów” dokumentację wg zamieszczonego w regulaminie planu.

Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku jako jedno z 17 w Polsce zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie EDUSCIENCE.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W dniu 4 kwietnia 2012 r. około pięciuset uczniów gimnazjów, między innymi z Turku, Słodkowa, Dobrej, Władysławowa, Kowali Pańskich, Uniejowa, a nawet Świnic Warckich, odwiedziło Zespół Szkół Technicznych podczas tegorocznych Drzwi Otwartych. Gimnazjaliści i ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z propozycjami kierunków, które oferuje szkoła w przyszłym roku szkolnym. Zwiedzający szkołę mieli okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i uczniami ZST, zapoznać się z doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi. Mogli również zobaczyć, jak wygląda proces kształcenia, obserwując zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w pracowniach: mechatroniki, diagnostyki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w warsztatach szkolnych.

2 kwietnia 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem: „Piękno Krajobrazów Ziemi Turkowskiej”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu tureckiego. Zadaniem uczestników było wykorzystanie technik takich jak: fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film bądź nagrany dźwięk i zaprezentowanie miejsc, krajobrazów, przyrody, roślinności, zwierząt występujących na terenie powiatu tureckiego.

Grupa uczniów Technikum Mechatronicznego przy ZST w Turku zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mechatronicznym w Łowiczu i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika w Żaganiu.

Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny odbył się 16 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Honorowy patronat objęli: Starosta Łowicki Janusz Michalak i Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński. Opiekę merytoryczną nad konkursem pełnili: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i Fabryka Inżynierów Politechniki Łódzkiej.

Do konkursu przystąpiło 84 uczniów z 20 szkół z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: Artur Boćkowski (4TM), Bartosz Cajdler (4TM), Michał Spławski (3TM) oraz Daniel Gałężewski (4TM), Sebastian Jaworski (4TM), Dawid Stolarek (3TM).

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uruchomiony został bezprzewodowy punkt dostępowy Wifi HotSpot. Bezprzewodowa sieć Wireless umożliwia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły bezpłatny dostęp do sieci Internet. 

Dostęp do urządzeń sieci bezprzewodowej jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Po zapoznaniu się z regulaminem Wifi HotSpot, należy pobrać ze strony zst.net.pl stosowny formularz rejestracyjny, następnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem złożyć w szkolnej serwerowni (pokój 03B).

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku zaprasza gimnazjalistów do udziału w warsztatach politechnicznych „Technika ciekawsza niż przypuszczasz” organizowanych podczas ferii zimowych. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję pod okiem instruktorów eksperymentować z wysoko zaawansowanymi technologiami.

Zajęcia prowadzone będą w odrębnych blokach tematycznych. W dziedzinie CNC - programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie mgr inż. Krzysztof Świerk zaprezentuje nowoczesne metody wytwarzania elementów maszyn ze wspomaganiem programów inżynierskich. Wykonane zostaną detale, uczniowie będą mogli zaprogramować i wykonać element na maszynie numerycznej, obejrzeć wirtualne symulacje  mechanizmów powstające w systemach CAD.

10 stycznia 2012 roku ogłoszony został XIV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowany przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik "Perspektywy". W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepsze pozycje rankingowe. W kategorii wielkopolskich techników Zespół Szkół Technicznych w Turku znalazł się na 33. pozycji. Konkurencję stanowiło około 200 szkół z całego województwa.

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Organizowanie tego dnia ma uświadomić ludziom, zwłaszcza młodzieży, jakim zagrożeniem jest HIV i AIDS. Aby sprawdzić wiadomości uczniów w tym zakresie, 7 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV i AIDS pod hasłem „Test na HIV-odpowiedzialna droga do dorosłości”. W olimpiadzie, oprócz gospodarzy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych CKP oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. W każdej ze szkół odbył się wcześniej etap wewnątrzszkolny olimpiady, a w etapie powiatowym zaprezentowało się 29 uczniów.

W dniu 2 grudnia 2011 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom ZST, którzy przystąpili do konkursu krótkich form literackich „List do przyjaciela”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii uczniów szkół średnich I miejsce zajęła Aleksandra Sypniewska uczennica klasy I Technikum Logistycznego, natomiast wyróżnienie przypadło Angelice Dawickiej - uczennicy klasy IV Technikum Ekonomicznego. Opiekunem nagrodzonych uczennic była pani Agnieszka Andrzejak. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Terenowy w Turku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.

W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.

Dnia 9.11.2011 roku  w Zespole Szkół Technicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości „Dziś ,gdy się sen nasz ziścił….”. Uroczystość przygotowana została przez panie E.Kałużną  i A.Andrzejak oraz młodzież z klasy II Technikum Informatycznego oraz III TN.
Uroczystą oprawę akademii stanowiły symbole narodowe oraz przygotowane wcześniej przez uczniów biało-czerwone kotyliony, będące odpowiedzią na skierowany do uczniów i nauczycieli list Prezydenta RP  z prośba o zaakcentowanie „naszej obywatelskiej wspólnoty” i radosne przeżywanie tego Święta. W części artystycznej uczniowie przywołali teksty literackie i wydarzenia historyczne upamiętniające to święto. Całość wzbogacona została prezentacją multimedialną i elementami kronik filmowych tamtych lat.

Uroczystość odbyła się 30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli uczniowie klas maturalnych turkowskiego technikum, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnego biznesu, m.in. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Wroniak oraz Dyrektor Generalny firmy Sun Garden Polska Pan Witold Jarecki. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane charakterystyki partnerskich zakładów. Kolską spółkę Saint – Gobain Abrasives, będącą częścią światowego koncernu Saint Gobain, reprezentowali: Magdalena Krupa – Dyrektor Personalny, Artur Chwojnowski – Dyrektor Przemysłowy, Magdalena Ryta - Koordynator projektów HR oraz Joanna Andrysiak – Koordynator ds. komunikacji.Dyrektor Magdalena Krupa zebranym licznie uczestnikom uroczystości zaprezentowała historię firmy oraz główne nurty działalności Grupy Saint - Gobain, natomiast Dyrektor ds. Przemysłowych Artur Chwojnowski przedstawił plany rozwoju kolskiej części firmy Saint – Gobain, wskazując, że bardzo liczy na absolwentów Zespołu Szkół Technicznych ze względu na liczne atuty, którymi mogą się pochwalić.

Egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych mogą od tego roku szkolnego odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zespół Szkół Technicznych posiada własne Laboratorium Egzaminacyjne ECDL, w którym mogą odbywać się takie egzaminy. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz potrafi wykorzystywać oprogramowanie i narzędzia stosownie w danej dziedzinie. Turkowskie technikum ma uprawnienia do egzaminowania uczniów oraz studentów studiów licencjackich, a także magisterskich z ważną legitymacją. W laboratorium organizowane są szkolenia ECDL Start oraz ECDL CORE. Co ważne – certyfikat honorowany jest na terenie całej Unii Europejskiej.