Zespół Szkół Technicznych w Turku wystąpił jesienią 2021 roku z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. Jest to już druga edycja NPRCz. Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 tys. złotych. Dzięki otrzymanym środkom biblioteka zakupi książki – nowości wydawnicze (literaturę piękną oraz popularno-naukową) oraz wyposażenie do czytelni. O wyborze książek do biblioteki szkolnej zadecydują uczniowie w ankiecie już w przyszłym tygodniu.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  Najistotniejszymi celami przedsięwzięcia są: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o język polski  oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wybór tegorocznej lektury – Ballad i romansów autorstwa naszego narodowego wieszcza jest nieprzypadkowy. Rok 2022 ogłoszono Rokiem Romantyzmu Polskiego, obchodzimy bowiem dwusetną rocznicę wydania tego jakże znaczącego zbioru, który wyznaczył w Polsce początek nowej epoki w dziejach literatury.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które poświadcza uprawnienia uczniów m.in. do ulgowych przejazdów autobusowych. Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 usługa została uruchomiona dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Technicznych w Turku. mLegitymacja będzie pełnić funkcję zarówno tradycyjnej legitymacji jak i identyfikatora.

W czwartek, 1.09.2022 r. o godzinie 9.00 uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Naukę w murach naszej szkoły rozpoczęło ponad 500 uczniów klas pierwszych. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor Wioletty Adamiak, która w imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie powitała młodzież i życzyła dobrych relacji oraz sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Nasza szkoła od kilku lat jest beneficjentem programu i dzięki niemu w zagranicznych praktykach zawodowych wzięło udział już blisko 150 uczniów i nauczycieli. Ostatnią grupą praktykantów korzystających z programu PO WER w ramach projektu “Kontynuacja i rozwój” byli tegoroczni absolwenci Technikum w zawodzie technik logistyk.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku odbędzie się w 1 września 2022 r. o godz. 09.00 na boisku orlik (za budynkiem A). Po uroczystości młodzież wraz z wychowawcami uda się do wyznaczonych sal według poniższego harmonogramu:

W związku z wejściem w życie dnia 2 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE i Euratom) 2018/1046 z dn. 18 lipca2018 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966...

Z końcem roku szkolnego 2021/2022 nauczyciele naszej szkoły: Marzanna Brzustowicz oraz Marek Wesołek, po wielu latach pracy w Zespole Szkół Technicznych w Turku przeszli na zasłużoną emeryturę. Dyrektor Szkoły, Pani Wioletta Adamiak, w imieniu całej rady pedagogicznej złożyła szanownym emerytom serdeczne życzenia: realizacji planów i zamierzeń, delektowania się czasem wolnym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W piątek 24 czerwca 2022 roku, młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku zakończyła rok szkolny 2021/22. Był on niezwykle owocny, uczniowie znów mogli  wyjeżdżać na zagraniczne praktyki, najlepsi zdobywali stypendia i indeksy na wyższe uczelnie. Podczas uroczystości zaproszeni goście, dyrekcja  i nauczyciele złożyli uczniom gratulacje oraz  życzenia bezpiecznych i udanych wakacji. Nie zabrakło też podziękowań dla kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły. Najbardziej wzruszającym momentem podsumowania mijającego roku szkolnego było wręczenie nagród osobom, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami  w nauce lub zajęciach pozaszkolnych  oraz godnie reprezentowały szkołę. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

W dniach 20 - 22 czerwca 2022 roku grupa uczniów naszej  szkoły uczestniczyła w wycieczce Zakopane – Kraków. Wystawione oceny i promocja do następnej klasy pozwoliły poczuć prawdziwy smak wakacji. Po przyjeździe do Zakopanego uczniowie odwiedzili Ośrodek Edukacyjny Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym obejrzeli filmy przyrodnicze oraz  wystawę Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. Ogromne wrażenie wywarła prezentacja największej w Polsce makiety Tatr oraz jaskinia. Po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego i ekologicznego funkcjonowania w parku narodowym, młodzież wraz z przewodnikiem wyruszyła na pieszą wędrówkę szlakiem u wylotu Doliny Strążyskiej.


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 24.06.2022 r. o godz.09.00 na orliku.

Od zawsze bunt przeciwko złu, niesprawiedliwości i wojnie wpisany jest w młodość. Wojna w Ukrainie nie pozwoliła nam zostać obojętnymi na losy ludzi, którzy podejmują walkę o wolność. Z inicjatywy uczniów należących do szkolnego zespołu Alteracja powstał projekt muzyczny, który jest wyrazem empatii młodzieży naszej szkoły. Emocje zaowocowały powstaniem autorskiego utworu Jakuba Graczyka, ucznia klasy 3TGp, który zachęcił do współpracy koleżankę Amelię Kałużną (3FG)
i kolegów – Dawida Gadzinowskiego (1TI) oraz Michała Kostrzewę (3TL).

W dniach 20-21.06.2022r. grupa uczniów BSIS oraz technikum uczestniczyła w dwudniowej wycieczce do Wrocławia. Pod okiem przewodnika, p. Joanny Juścinskiej zwiedzono, m.in. Starówkę Wrocławską: zabytkowe centrum miasta: Rynek, Ratusz, pręgierz, Plac Solny, Bazylikę św. Elżbiety, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski z Katedrą, kolegiatą św. Krzyża i św. Bartłomieja. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiło Hydropolis – pierwsze w Polsce wodne miasto, ultranowoczesne centrum wiedzy poświęcone wodzie. Miejsce, w którym różnorodne technologie, interaktywne instalacje służą ukazaniu wody z różnych fascynujących perspektyw. Kolejnym punktem programu była Hala Stulecia oraz grające fontanny - największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie.

Dnia 22 czerwca 2022 r.  rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod hasłem „Kadr na Powiat Turecki”, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Była to już piąta edycja konkursu, która, tak jak wcześniejsze, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego powiatu. Spośród nadesłanych prac wyłoniono sześć i przyznano:

I miejsce – Kamil Kłodawski - Zespół Szkół Technicznych w Turku -  zdjęcie „Kościół NSPJ”

II miejsce – Artur Samofalov – Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku – zdjęcie „Zachód słońca nad Przykoną”

III miejsce – Joachim Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku – zdjęcie „Kominy”

Maj to czas kojarzący się przede wszystkim z maturami i egzaminacyjnym stresem. To także miesiąc wycieczek klasowych oraz ciekawych imprez, które dają przedsmak zbliżających się wielkimi krokami wakacji. Do kalendarium najważniejszych szkolnych wydarzeń wpisał się „Tydzień Kultury Niemieckiej – die Woche der deutschen Kultur”, który w tym roku miał już II edycję. Jego zadaniem było przede wszystkim  propagowanie języka niemieckiego, wpisujące się w zasadę ,,uczyć- bawiąc”. W ramach tego projektu odbyły się cztery konkursy - trzy dedykowane uczniom naszej szkoły oraz  Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu tureckiego.

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Anna Misiak z klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych została finalistą XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności a tym samym otrzymała indeks na studia. Finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wybrane kierunki studiów w pierwszej kolejności, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wśród 34 wyższych uczelni znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i wymarzony przez Anię kierunek – technologia żywności i żywienie człowieka.