Zapraszamy do udziału w bezpłatnym ogólnopolskim konkursie, który został objęty Honorowym Patronatem przez Minister Edukacji Narodowej.

Innowacyjny projekt www.szkolnaTapeta.pl / KONKURS Moja Szkolna Tapeta jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, które chcą w innowacyjny sposób zachęcić uczniów do nauki przez działanie oraz chcą wesprzeć cele zawarte w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły.

Tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodzono w ZST, w piątek, 12 października. Na uroczystość przybyli: Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Przewodniczący Komisji Edukacji  Jan Konieczny  oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZST  Elżbieta Lesiecka.

Goście, w swoich przemówieniach, podkreślali ważności  zawodu nauczyciela, dziękowali za  trud pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz składali życzenia.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Mariusz Seńko podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za sumienność, za  wyrozumiałość  w stosunku do uczniów i  do problemów, które się pojawiają oraz życzył wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości, satysfakcji i tego, aby praca nauczyciela była  doceniana przez nasze społeczeństwo.

W dniu 6 października 2012 r. przedstawiciele dyrekcji ZST, nauczycieli oraz uczniów klasy pierwszej liceum o kierunku wojskowym, nad którą  patronat sprawuje Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, który w swoim przemówieniu przedstawił plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość w dziedzinie dydaktyki i pracy naukowej.

Zespół Szkół Technicznych zaakcentował  się pięknie na organizowanym w naszym mieście festiwalu „ Mehofferowskie klimaty”. Uczeń ZST Łukasz Marzuchowski z kl. 4 TN  zdobył nagrodę w konkursie na najciekawszy i najlepiej zredagowany folder promujący:  „ Turek- miasto w klimacie Mehoffera”. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna, a nagrodę wręczyła pani dyrektor Wanda Grzeszkiewicz. Podziękowania za pomoc w organizacji i przygotowanie uczniów otrzymała również  pani Ewa Myśler Perlińska - szkolny koordynator konkursu.

W poniedziałek, 3 września 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Inaugurację uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
Wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak,
Starosta Turecki – Zbigniew Bartosik,
Burmistrz Miasta Turku – Zdzisław Czapla,
Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.

Dyrektor szkoły – Mariusz Seńko powitał przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów ZST oraz przedstawił nowe kierunki kształcenia.

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, osiągający dobre wyniki w nauce i zamieszkali na stałe na terenie Powiatu Tureckiego.

Wnioski wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendium należy składać w terminie do: w przypadku uczniów do 25 września, w przypadku studentów i słuchaczy do  20 października w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku (ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/2223259).

Informujemy, że obowiązuje nowy Regulamin Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie www.powiat.turek.pl

Zarząd Powiatu Tureckiego zdecydował zbudować energooszczędną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Technicznych przeznaczoną dla młodzieży i mieszkańców naszego powiatu. Przygotowania do projektu obejmowały m.in. wyjazd studyjny do Słomnik k/Krakowa, gdzie powstała pierwsza w Polsce i jak na razie jedyna certyfikowana pasywna hala widowiskowo-sportowa, oddana do użytku w 2010 roku. W Polsce budownictwo pasywne jest nadal w fazie rozwoju, zauważalny jest wzrost zainteresowania tego typu obiektami, głównie wśród prywatnych inwestorów. Samorządy lokalne nadal zbyt rzadko decydują się na budowę tego typu obiektów. Realizacja obiektów w technologii pasywnej i energooszczędnej jest o 20-30% wyższa niż standardowych budynków. Należy jednak podkreślić, że koszty utrzymania tego typu obiektów są dużo niższe i nakłady poniesione przy realizacji obiektu zwracają się.

51. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie
„O Srebrne Muszkiety – 2012”

W dniu 22 maja br. na strzelnicy MOSiR w Słupcy odbył się finał wojewódzki 51 edycji zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2012”. Zawody są organizowane pod patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. Głównym patronem finału wojewódzkiego był Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu i poseł na Sejm RP. Zawody mają charakter ogólnopolski i organizowane są w kolejnych etapach. Ich celem jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o zagadnieniach związanych z obronnością kraju oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym.
Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna chłopców z klasy I Technikum Mechatronicznego w składzie: Dawid Cieśliński, Kamil Polewski i Damian Szymański. Wśród 19 startujących drużyn szkół ponadgimnazjalnych nasz zespół zajął 9 miejsce.

W dn. 12.05.2012 w ramach projektu "Mała Politechnika - inżynier potrzebny od zaraz" w zajęciach popularno - naukowych z mechaniki, prowadzonych przez dra inż. Marka Szczutkowskiego, uczestniczyli studenci z Turcji (Sakarya University) Eray Kılıçarslan oraz Murat Kilić. Goście zaprezentowali nastoletnim uczestnikom zajęć specyfikę swojego kraju oraz zasady nauki na tureckich uczelniach, porównując je z polskimi warunkami. W kontekście technicznym przedstawili projekt samochodu wodorowego, który skonstruowali w ramach zajęć na macierzystej uczelni. Projekt odbił się szerokim echem w Turcji i w Europie, a stworzony samochód uczestniczył w szeregu wyścigów odnosząc sukcesy na międzynarodowych torach.

Już po raz trzeci, reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wybrała się na Dni Europejskie (Europa-Aktionstag) do partnerskiej szkoły Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau (KBWR) w Duisburgu. Celem corocznych spotkań była jak zwykle integracja europejska placówek oświatowych, przedsiębiorstw, a także zwrócenie młodym uczestnikom uwagi na istotę wzajemnej współpracy i możliwości kształcenia się w całej Europie. Nowością podczas Dni Europejskich, które miały miejsce 11 maja 2012 r. , było - po raz pierwszy - zorganizowane forum uczniowskie, w którym udział wzięli uczniowie ze wszystkich przybyłych szkół m.in. z Francji, Holandii, Norwegii, Niemiec oraz Polski (Arkadiusz Koralewski, Adrian Wiatrowski – uczniowie ZST Turek), a także przedstawiciele gospodarzy, uczniowie z KBWR.

Znów mamy powody do dumy. Można śmiało powiedzieć, że reprezentanci naszej szkoły: Jakub Początek z kl. 2TI (do konkursu zgłosił 2 prace), Kacper Stankiewicz z kl. 2TI, Marta Szulc z kl. 2TL, Sara Filipowicz i Aneta Matusiak z kl. 3AE oraz Arkadiusz Koralewski z kl. 3 TM odnieśli sukces. 13 maja 2012 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Kaczkach Średnich został rozstrzygnięty powiatowy konkurs fotograficzny dla młodzieży: „Zabytki techniki Ziemi Tureckiej”. Zadaniem uczestników było wykonanie 3 fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych zabytków techniki lub zapomnianych przedmiotów codziennego użytku ukrytych w domach lub gospodarstwach naszego miasta i powiatu. Każdy uczestnik musiał sporządzić dla każdego ze znalezionych „skarbów” dokumentację wg zamieszczonego w regulaminie planu.

Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku jako jedno z 17 w Polsce zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie EDUSCIENCE.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W dniu 4 kwietnia 2012 r. około pięciuset uczniów gimnazjów, między innymi z Turku, Słodkowa, Dobrej, Władysławowa, Kowali Pańskich, Uniejowa, a nawet Świnic Warckich, odwiedziło Zespół Szkół Technicznych podczas tegorocznych Drzwi Otwartych. Gimnazjaliści i ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z propozycjami kierunków, które oferuje szkoła w przyszłym roku szkolnym. Zwiedzający szkołę mieli okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i uczniami ZST, zapoznać się z doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi. Mogli również zobaczyć, jak wygląda proces kształcenia, obserwując zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w pracowniach: mechatroniki, diagnostyki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w warsztatach szkolnych.

2 kwietnia 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem: „Piękno Krajobrazów Ziemi Turkowskiej”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu tureckiego. Zadaniem uczestników było wykorzystanie technik takich jak: fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film bądź nagrany dźwięk i zaprezentowanie miejsc, krajobrazów, przyrody, roślinności, zwierząt występujących na terenie powiatu tureckiego.

Grupa uczniów Technikum Mechatronicznego przy ZST w Turku zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mechatronicznym w Łowiczu i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika w Żaganiu.

Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny odbył się 16 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Honorowy patronat objęli: Starosta Łowicki Janusz Michalak i Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński. Opiekę merytoryczną nad konkursem pełnili: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i Fabryka Inżynierów Politechniki Łódzkiej.

Do konkursu przystąpiło 84 uczniów z 20 szkół z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: Artur Boćkowski (4TM), Bartosz Cajdler (4TM), Michał Spławski (3TM) oraz Daniel Gałężewski (4TM), Sebastian Jaworski (4TM), Dawid Stolarek (3TM).

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uruchomiony został bezprzewodowy punkt dostępowy Wifi HotSpot. Bezprzewodowa sieć Wireless umożliwia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły bezpłatny dostęp do sieci Internet. 

Dostęp do urządzeń sieci bezprzewodowej jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Po zapoznaniu się z regulaminem Wifi HotSpot, należy pobrać ze strony zst.net.pl stosowny formularz rejestracyjny, następnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem złożyć w szkolnej serwerowni (pokój 03B).