Za nami uroczysta gala podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół powiatu tureckiego. Młodzi i zdolni uczniowie ZST nie tylko odnoszą sukcesy w nauce, ale również w sporcie, czego dowodem są bardzo dobre wyniki osiągane podczas wszelkich rywalizacji. W ogólnej klasyfikacji Licealiady pierwsze miejsce ponownie zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Drugie miejsce przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu w Turku, a trzecie Zespołowi Szkół Rolniczych CKP Kaczki Średnie. Wszystkim naszym sportowcom serdecznie gratulujemy!

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty –  jest świętem nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty. Z tej okazji w piątek, 11 października w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyła się akademia, którą uświetnili swoją obecnością m. in. poseł Ryszard Bartosik i starosta turecki Dariusz Kałużny.

8 października br. Zespół Szkół Technicznych w Turku pełnił funkcję gospodarza Wojewódzkiego Sympozjum Szkolnictwa Zawodowego zorganizowanego we współpracy z wielkopolskim kuratorem oświaty, wojewodą wielkopolskim i powiatem tureckim. Konferencja wpisała się w cykl przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego. W seminarium uczestniczyli: poseł  Ryszard Bartosik, wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku Wioletta Adamiak oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół wielkopolskich, a także przedstawiciele instytucji wspierających oświatę.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zmiany organizacji  zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 11.10.2019 r. w roku szkolnym 2019/2020.

,,Per aspera ad astra”- przez trudy do gwiazd… To motto przyświecało uczniom, których wysiłki zostały docenione i nagrodzone. Jak co roku, najwybitniejsi przedstawiciele młodzieży powiatu tureckiego zostali uhonorowani stypendiami naukowymi, które wręczył Starosta Powiatu Dariusz Kałużny. Uroczystość odbyła się 7 października 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

W dniu 2 października 2019 r. uczniowie klas czwartych (technik logistyk) mieli okazję zwiedzić Turecki Inkubator Przedsiębiorczości - ośrodek wspierający rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów środowiska ekonomiczno– społecznego.

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 02.10.2019 r.

W pracowni fryzjerskiej ZST kolejne osoby - Karolina Sawicka, Kamila Rosiak, Paweł Buchali i Damian Koralewski - oddały swoje długie włosy  na szlachetny cel. Przyłączyły się tym samym do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Fundacji Rak‘n’Roll - Daj  Włos! Osobliwej metamorfozy ww. klientów dokonały uczennice ZST kształcące się w zawodzie  technik usług fryzjerskich: Ewelina Rybicka oraz Joanna Adasiak.

Jedną z najważniejszych imprez szkolnych - na stałe wpisanych do kalendarza uroczystości - jest ślubowanie klas pierwszych. W tym roku 26 września o godzinie 12.00 – nowo przyjęci uczniowie ZST mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Na hali sportowej licznie zgromadzeni pierwszoklasiści podwójnego rocznika (prawie 800 osób), złożyli uroczystą rotę ślubowania przed panią dyrektor Wiolettą Adamiak.


Serdecznie zapraszamy na uroczystość ślubowania klas pierwszych ZST, które odbędzie się 26.09.2019 o godz. 12:00 w hali sportowej w budynku D.

20 września uczniowie klas w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii wybrali się wraz z opiekunami do największego centrum targowo-kongresowego w Polsce - Ptak Warsaw Expo, by uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych.

Bierzemy udział w projekcie Meet and Code. Prosimy o oddanie głosu na nasz projekt link: meet-and-code.org Po wejściu na stronę należy podać e-mail i kliknąć nie jestem robotem. Po weryfikacji otrzymasz wiadomość na skrzynkę pocztową w którym znajdzie się link weryfikacyjny który należy kliknąć!!

Dziękujemy za wsparcie!!

Zespół ROBOTECH

#meetandcode #SAP4Good #codeE #ROBOTECH #ZSTTUREK

Odbiór świadectw dojrzałości terminu poprawkowego

Świadectwa dojrzałości terminu poprawkowego wydawane będą od 11 września 2019 r. w sekretariacie w budynku E

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
1)     słabowidzącym,
2)     niesłyszącym,
3)     słabosłyszącym,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

"Nic nie może przecież wiecznie trwać" - nawet wakacje muszą się kiedyś skończyć. W poniedziałek,  2 września 2019 r. o godzinie 9.00 na boisku szkolnym ZST odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Zebranych gości oraz młodzież powitała p. wicedyrektor Ewa Górska, która szczególnie ciepłe słowa skierowała do przybyłych pierwszoklasistów.