W dniu 12 maja odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja 1791 r. zorganizowany z okazji 230. rocznicy uchwalenia konstytucji majowej. Uchwalona 3 maja 1791 r. roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

14 maja 2021r. klasa 3CA miała przyjemność uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu z p. Waldemarem Banaszkiem i p. Dawidem Wójcickim z Krajowego Biura Eurodesk Polska na temat Europracy. Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". To również nieprzepastne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą - studiując, pracując, czy działając społecznie, szukają źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej.

Zarządzenie nr 3 /2021 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 10.05.2021 r. w sprawie nauczania hybrydowego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Turku, informuje , że od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r., nauka w szkole będzie odbywać się w formie hybrydowej zgodnie z podanym harmonogramem.

§ 1

TERMIN

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE ZDALNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI I FORM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZYJĘTYCH W SZKOLE

17-21.05.2021 r.

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so,2w,2mp,

2fp,2kop,2hsp,2wp,1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

24-28.05.2021 r.

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so

,2w,2mp,2fp,2kop,2hsp,2wp,

1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

 

§ 2

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

§ 3

Nauczanie w Liceum dla Dorosłych obywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§4 

Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć.

$5

Bezpieczeństwo sanitarne zapewniane jest według aktualnych wytycznych GIS oraz procedur wewnątrzszkolnych określonych w zarządzeniu 13/2020

$6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

- Zarządzenie 3/2021

Dyrektor ZST w Turku
Wioletta Adamiak

W związku z potrzebą szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia promuję działania prozdrowotne poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem informacji i darmowych planów żywieniowych zawartych na portalu www.diety.nfz.gov.pl prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

9 maja w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, w którym świętujemy pokój i jedność Europy. W tym dniu przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana, w której zaproponowano nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. W tym roku w Zespole Szkół Technicznych obchodzimy Dzień Europy w szczególny sposób jako uczestnicy programu EPAS – Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. Duży wpływ na kształt naszego świętowania ma sytuacja pandemiczna. Mimo tego w formie zdalnej odbył się szereg przedsięwzięć związanych z Dniem Europy, wartościami europejskimi oraz pogłębianiem wiedzy na temat instytucji unijnych.

W kwietniu 2021 r. został zorganizowany w naszej szkole konkurs online Landeskunde w plakatach. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, zainteresowanie krajami niemieckojęzycznymi, pogłębienie wiedzy na temat regionów, kultury i odrębności poszczególnych miast. Prace konkursowe - wykonane przez uczniów w języku niemieckim - oceniane były na podstawie techniki wykonania, kompozycji, kreatywności, estetyki i znajomości języka niemieckiego.

W ramach projektu EPAS i obchodów Dnia Europy 13 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięło udział w Konkursie Kulinarnym „Smaki Europy”,  przygotowując i prezentując online różne potrawy krajów Europy. Kuchnia europejska jest niezwykle urozmaicona. Zachwyca w niej bogactwo smaków, aromatów i różnorodnych składników wykorzystywanych do przygotowywania dań, począwszy od świeżych, lokalnych warzyw, skończywszy na wymyślnie podawanych owocach morza. To kuchnia niejednorodna, w której znaleźć można zarówno proste potrawy, jak i wieloskładnikowe, trudne w przygotowaniu smakołyki.

W piątek 30 kwietnia 2021r. absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Turku oficjalnie pożegnali szkołę, w której spędzili cztery lata nauki. Były świadectwa, nagrody i gratulacje. Niestety, to już druga z kolei uroczystość zakończenia szkoły, która odbyła się w warunkach reżimu sanitarnego. Kolejny rocznik odebrał upragnione świadectwa dojrzałości nie na oficjalnym apelu, lecz w kameralnej atmosferze klas, w obecności wychowawców i dyrekcji szkoły. Uzasadnionej radości towarzyszył lęk przed zbliżającymi się egzaminami. Formuła zdalnego nauczania była niewątpliwie sprawdzianem z odpowiedzialności i systematyczności, który wszyscy zdali pomyślnie.

29 kwietnia 2021 r. 48 uczniów naszej szkoły wzięło udział w I edycji szkolnego konkursu wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej - Parlament Europejski. Uczniowie odpowiadali online na platformie Testportal na 23 pytania na temat organizacji, roli i zadań tej ważnej instytucji unijnej. Konkurs był adresowany do uczniów klas 1-3 Technikum w ramach działań podejmowanych w ramach programu EPAS - Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. Największą liczbę punktów zdobyła Dominika Kurzawa, uczennica klasy 1TL. Gratulujemy!

Światowy Tydzień Pieniądza – Global Money Week (GMW) jest coroczną kampanią informacyjną na rzecz edukowania dzieci i młodzież, tak by  od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych .Organizatorem projektu  jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej - działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

24 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Śniadania, który organizowany jest pod hasłem „Znajdź czas na śniadanie”. Warto rozpocząć dzień od śniadania, dostarczając w ten sposób energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia śniadanie powinno składać się z:

W dniu 14.04.2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku została rozstrzygnięta IV edycja konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” - zorganizowanego w  ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w ZST. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody, rozwijanie umiejętności jej obserwacji i dokumentowania. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Zgłoszono ponad 100 prac, co potwierdza, że w naszej szkole nie brakuje pasjonatów fotografii. W ramach konkursu wyłoniono zdjęcia ukazujące budzącą się do życia przyrodę.

Czy wiesz, że Unia Europejska używa 24 języków urzędowych? Dzięki temu każdy z obywateli UE, może m.in. zwracać się do instytucji unijnych lub zapoznać się z aktami prawnymi uchwalanymi przez Parlament Europejski w języku polskim.

Ale jak ta wielojęzyczność wygląda w praktyce? Na czym polega praca tłumaczy pisemnych? I co należy zrobić, aby zostać jednym z nich? 

15 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie online pt. “Wielojęzyczność i praca tłumaczek” zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z sześciu  polskich szkół, w tym pięcioro uczniów ZST. 

W dniu 13 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 81. rocznicę  Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy, nauczyciele. Mord dokonany na Polakach przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie - ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. O odkryciu tych grobów nazistowskie Niemcy poinformowały 13 kwietnia 1943 r.

W tym tygodniu w Zespole Szkół Technicznych rusza I edycja cyklu konkursów pod hasłem  „Tydzień Kultury Niemieckiej – Die Woche der Deutschen Kultur”.  W poniedziałek odbędzie się pierwsza konkurencja "Dzień Piosenki Niemieckiej – der Tag des Deutschen Liedes", w środę wysłuchamy deklamacji wierszy w wykonaniu uczniów Technikum: -  Dzień Poezji Niemieckiej – der Tag der Deutschen Dichtung, a z kolei piątek jest zarezerwowany dla komiksu:  „Der Tag des Deutschen Comics”. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i dobrej zabawy!  Specjalne życzenia dla naszych uczniów przesyła Pani Andrea Goldmann doradca języka niemieckiego (ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International).

Już po raz siedemnasty w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu odbył się konkurs fryzjerski, w tym roku nietypowy -  po raz pierwszy w formie online.  Do rywalizacji przystąpiło 20 duetów z całego regionu. W tym roku tematyką wiodącą były fryzury lekkie i zwiewne - czesane wiatrem. Zadanie fryzjerskie dotyczyło wykonania stylizacji tylko przy użyciu suszarki ręcznej i szczotek do modelowania.