27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej i ekonomicznej”, odbyło się  spotkanie z panem Rafałem Czupryńskim - Technical Evangelist firmy Microsoft. Przedstawił on założenia zmian w edukacji i rozwoju technologii w najbliższych latach. Plany te doskonale wpisują się w ramy Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

W dniu 25 listopada 2019 roku odbyła się  kolejna edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego adresowanego do uczniów klas trzecich technikum. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy chemicznej wśród młodzieży, rozwijanie aktywności naukowej, a także odkrywanie  uzdolnień młodzieży.

Pasja, Profesja, Powołanie – pod takim hasłem obchodzony był w tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery, w którym brali udział także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Inicjatorem corocznych obchodów jest Powiatowy Urząd Pracy w Turku, który w związku z tym przedsięwzięciem ogłosił konkurs dla uczniów szkół średnich. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji oraz opracowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Spotkanie inauguracyjne konkursu „Pasja, Profesja, Powołanie” odbyło się  23 października 2019 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku. Wzięli w nim także udział uczniowie naszej szkoły. Uczestnikom została zaprezentowana teoria rozwoju zawodowego D.E. Supera, zakładająca, że rozwój zawodowy jest to” proces uczenia się, któremu podporządkowane są wszystkie przypadki zachowania zawodowego”.

20 listopada w Urzędzie Miasta Poznania miało miejsce podsumowanie konkursu „Działania Godne Uwagi”, którego celem jest upowszechnienie inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Akcja organizowana jest cyklicznie przez  niezależne Stowarzyszenie Centrum PISOP (nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacje, Szkolenia Organizacji Pozarządowych).

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony był jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto organizowane jest od 1999 roku,  a tegoroczne - pod hasłem „Wyobraź sobie”. Do obchodów święta przyłączyła się również nasza biblioteka szkolna, podejmując działania promujące bibliotekę i czytelnictwo. W ramach wydarzenia ogłoszono 2 konkursy. Pierwszy  - „ABC wiedzy o książce i bibliotece” dotyczył znajomości biblioteki, budowy książki i gatunków literackich. Uczniowie rozwiązywali ww. test za pomocą aplikacji edukacyjnej quizizz.com.

W dniach 13 i 18 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się zajęcia z zakresu energetyki jądrowej. Niecodzienne  lekcje przeprowadził oraz koordynował gościnnie - dr inż. Piotr Szajerski, pracownik Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie  zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Energii, a  dotyczyło  przeprowadzenia „Lekcji  o atomie”.

7 listopada 2019 r. uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w  zawodzie kucharz, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Poznania. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem restauracji Gardencity znajdującej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  Uczestników przywitał szef kuchni - pan Tomasz Zdrenka, który specjalizuje się w nowoczesnej kuchni polskiej z akcentami francuskimi oraz śródziemnomorskimi. Jest on laureatem wielu międzynarodowych i prestiżowych konkursów kulinarnych.

5 listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział  w IX Konkursie krajoznawczym o krajach niemieckiego obszaru językowego, którego organizatorem był Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uczestników tegorocznych zmagań  powitali studenci oraz dr Anna Stolarczyk-Gembiak, pełniąca funkcję dziekana Wydziału Filologicznego. Do konkursu przystąpiły  zespoły, które reprezentowały szkoły ponadgimnazjalne m.in. z Konina, Wrześni, Słupcy, Turku (ZST, I LO), Zagórowa i Kleczewa.

Dnia 12 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych (Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę) oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej w Sali Czerwonej  Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Odznaczenia Państwowe oraz Medale wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska oraz Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. 14 listopada 2019 r., ten cenny płyn można było oddać w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Do akcji zorganizowanej przez klub HDK przy ZST oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zgłosiły się 84 osoby, z czego zakwalifikowało się 62 dawców. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Dzięki zaangażowaniu m.in. naszej młodzieży, udało się zebrać 27,9 litra tego życiodajnego płynu.

Dnia 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, której celami były: przybliżenie drogi Polaków do niepodległości, kultywowanie tradycji narodowych i kształtowanie postaw patriotycznych. Przedstawiono prezentację multimedialną uwzględniającą treści historyczne i literackie wzbogacone wykonaniem pieśni patriotycznych.

Październik jest miesiącem dedykowanym seniorom. Z tej okazji w krajach Europy odbywają się różne festyny, warsztaty, spotkania, konferencje, konkursy i cała gama różnych imprez. Wszystko po to, by kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować działania mające na celu zapewnienie im godnego życia, by pokazać troskę i zaangażowanie w sprawy osób 60+.   To bardzo istotne, ponieważ  w ferworze obowiązków i tempa życia na co dzień, często zapominamy, że seniorzy to ludzie doświadczeni przez życie. Z ich mądrości powinniśmy czerpać jak najwięcej. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomaganie osobom starszym, zwłaszcza w kontekście własnej starości.  

Zespół Szkół Technicznych im gen. prof S. Kaliskiego w Turku organizuje w czwartek 14 listopada 2019 r. otwartą akcję Honorowego Krwiodawstwa. Rejestracja dawców w godzinach 8.00 - 12.00 w budynku C Zespołu Szkół Technicznych, ul. Milewskiego 3, sala C015.

Dnia 23 września 2019 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Energą - Operator SA. Wspólne działania wymienionych instytucji mają na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki i elektryki oraz poszerzenie zawodowych perspektyw absolwentów szkoły.  W ramach współpracy Energa - Operator SA obejmuje patronatem uczniów klas technikum kształcących się w zawodzie technik elektryk. Patronat obejmuje wsparcie finansowe i merytoryczne, a także praktyki zawodowe, wycieczki dydaktyczne i wykłady eksperckie.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku bierze odział w konkursie organizowanym przez Centrum PISOP na najciekawszą inicjatywę społeczną. Prosimy serdecznie o głosy -  facebook.com

Opis działania: W ramach projektu zostały zaplanowane 2 rodzaje zajęć: Zajęcia informatyczne, które pozwoliły poznanie od podstaw zasad użytkowania komputera, w dalszej kolejności (w zależności od stopnia zaangażowania) poznanie tajników IT. Zaplanowane zostały zajęcia z wykorzystaniem różnych aplikacji użytkowych w Internecie z uwzględnieniem e-commerce oraz mediów społecznościowych. Zajęcia wizerunkowe, w tym warsztaty z fryzjerstwa i kosmetologii dla seniorów.

Tegoroczna jesień rozpieszcza nas piękną pogodą, która sprzyja sportowej rywalizacji. W dniu 25 października 2019 r. w Zespole Szkół w Przykonie odbyły się powiatowe rozgrywki w Drużynowym Badmintonie Dziewcząt i Chłopców, w których uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. W klasyfikacji końcowej nasza drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce, uzyskując awans do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Zwycięski zespół tworzyły: Paulina Wudarska (klasa 1kf), Paulina Gapsa (klasa 2 TT) oraz Oliwia Kuras (klasa 1 TH). Drużyna naszych chłopców - w składzie: Marcin Karbowy (klasa 2 TL), Mateusz Wudarski (klasa 2m) oraz Kacper Wudarski (1m) - również zajęła I miejsce.