Po raz pierwszy Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony był 7 kwietnia 1987 roku. Rok później Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przeniosła święto na 31 maja. W roku 2015 Światowemu Dniu bez Tytoniu przyświeca hasło: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”. Zwraca ono uwagę nie tylko na kwestię zdrowia, lecz również na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne związane z paleniem papierosów. Są to czynniki, które stanowią zagrożenie dla głównego celu Programu Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu, jakim jest zmniejszenie spożycia wyrobów tytoniowych.

W dniu 22.05.2015 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie uczniów klas logistycznych z Panią Aleksandrą Purcel – Kowalską pełniącą obowiązki kierownika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Turku. Celem spotkania było przedstawienie zasad i procedur związanych z organizacją imprez masowych. Przyszli logistycy mieli możliwość zapoznania się z aktami prawnymi, regulującymi kwestie organizacji imprez masowych oraz dokumentacją niezbędną do ich przeprowadzenia. Poznali również dobre praktyki stosowane przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć na terenie powiatu tureckiego. Pani Aleksandra Purcel – Kowalska dokonała także interpretacji wielu istotnych zapisów ustawy o bezpieczeństwie ww. imprez.

W dniu 20.05.2015 r. uczniowie klas: 1TT, 1TI i 3TI zwiedzili obiekt INEA PARK w Poznaniu. Wycieczka odbyła się w ramach zawartego dnia 28 kwietnia br. porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych w Turku a firmą INEA. Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie uczniów z jednym z najnowszych Data Center - mieszczącym się na 7,5 tys. m kw. -  oraz  z laboratorium diagnostyczno – badawczym i centrum pomiarowym.

W ramach projektu przygotowanego przez firmę BOSCH – JUNKERS, 18 maja odbyło się szkolenie skierowane do przyszłych techników urządzeń sanitarnych. Głównym celem spotkania było zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej , dotyczącej montażu instalacji cieplnych, wykorzystujących nowoczesne metody pozyskiwania energii dzięki zastosowaniu techniki solarnej oraz pomp ciepła.

W ramach przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w dniu 13 maja 2015 roku odbyła się wycieczka do Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie  młodzieży z parkiem maszynowym oraz miejscem przeprowadzania egzaminów.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie zdobywający zawód mechanika pojazdów samochodowych oraz  ślusarza.

W dniach 8-10.05.2015 r. w Berlinie odbył się Międzynarodowy Turniej Judo "Tegel Cup 2015", w którym uczeń naszej szkoły - Jakub Glapa z klasy 1TL - zajął I miejsce w swojej kategorii wagowej.
W sportowych zmaganiach brało udział prawie 400 zawodników z Niemiec, Polski oraz Czech.

W dniu 9.05.2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku zorganizowano we współpracy z Komendą Powiatową Policji seminarium, którego tematem były nowoczesne taktyki i techniki interwencyjne. Zajęcia adresowane były do uczniów klas mundurowych, słuchaczy uczących się w zawodzie - technik ochrony osób i mienia oraz miłośników sportów walki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, które mogły doskonalić zasady współczesnej walki w stylach: krav maga, kyokushin karate, kickboxing, K1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie-Chorzniu zorganizował dnia 08.05.2015 roku Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Drugie miejsce, a tym samym awans do Finału Wojewódzkiego zajęła drużyna ZST w Turku, ulegając jedynie reprezentantom ZSRCKU w Kościelcu. Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca ZSGE w Koninie.

W dniu 7 maja br. młodzież z klas: 2GH, 1LC, 1TA zwiedzała Turecki Inkubator Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, a więc akcji polegającej na udostępnianiu projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia biurowe i produkcyjno – magazynowe oraz obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą zasad funkcjonowania TIP. Duże zainteresowanie młodzieży wzbudził pokaz praktycznych zastosowań nowoczesnego sprzętu pomiarowego, takiego jak skaner 3D czy spektrometr.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:
- programu „Gwarancje dla młodzieży” – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
- oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieść kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
- realizatorów programu – zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wycieczka trzydziestoosobowej grupy młodzieży ZST do obozu zagłady w Chełmnie n/Nerem była kolejnym etapem projektu „Zachować pamięć”, realizowanego w 70 rocznicę wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. Wstępem do refleksji o Holocauście była nasza obecność na terenie getta wiejskiego w Czachulcu i spotkanie z p. Wiktorią Majcherek, która podzieliła się z młodzieżą trudnymi wspomnieniami z tamtego czasu.

Tegoroczne Dni Otwarte w Zespole Szkół Technicznych w Turku miały szczególny charakter. W tym dniu 28 kwietnia – zostało podpisane  porozumienie pomiędzy ZST a firmą INEA  oraz  nastąpiło otwarcie Lokalnej Akademii CISCO. Tradycyjną wstęgę w drzwiach nowoczesnej pracowni przecięli: dyrektor szkoły – Wioletta Adamiak, starosta Mariusz Seńko, a także prezes Zarządu INEA S.A. Janusz Kosiński.

28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się po raz kolejny piknik naukowy „Wiosna z Techniką” zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie połączone zostało z drzwiami otwartymi placówki oraz obchodami Dnia Patrona – gen. prof. Sylwestra Kaliskiego.

W piątkowe przedpołudnie odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów ZST. Wzruszeni wychowawcy i uczniowie zgromadzili się po raz ostatni na przyszkolnym placu. Dyrektor szkoły Wioletta Adamiak wręczyła absolwentom upragnione świadectwa, a wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Abiturientów pożegnali również uczniowie klas trzecich.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w auli im. W. Milewskiego przeprowadzono, dla 16 uczniów klasy II LO, certyfikowany egzamin potwierdzający uprawnienia ratownika pierwszej pomocy. Było to możliwe dzięki zawartemu wcześniej porozumieniu o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu a Zespołem Szkół Technicznych w Turku.

22 kwietnia odbyły się w Kole Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięstwo i jednocześnie awans do Mistrzostw Wojewódzkich odniosła drużyna ZST, która w finale pokonała zespół ZSE Słupca.