Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się dnia 31.08.2015 r. w godzinach 09:00 – 15:30.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku odbędzie się we wtorek 01.09.2015 r. o godz. 9:00 na boisku szkolnym Orlik. Obowiązuje strój apelowy.


Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016, należy składać do Dyrektora Szkoły do dnia 11.09.2015 r.

Open Hair 2015 - to niezwykle bogata w wydarzenia artystyczne impreza, odbywająca się cyklicznie w Sieradzu. Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie pamięci o królu fryzjerów – Antonim  Cierplikowskim. W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w tak prestiżowym konkursie fryzjerskim. W dniu 19 lipca 2015 r. naszą szkołę godnie reprezentowała uczennica klasy ITF – Paulina Beska, która rywalizowała z młodymi fryzjerami z całej Polski. Konkursowe zmagania 63 uczestników dotyczyły fryzur damskich i męskich a jury oceniało je aż w sześciu kategoriach. 

Dnia 26.06.2015 r. o godz. 9:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Na płycie boiska szkolnego zebrali się uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście, a najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

W dniach 23-24 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Gala Finałowa z okazji X-lecia Przystanku PaT. Wśród 11 000 osób, które wzięły w niej udział znalazła się także turkowska grupa PaT, do której należą również uczniowie ZST w Turku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Elżbieta Rusiniak – MSW, Anna Łukaszewska - Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu w MEN, Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, Wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się druga edycja szkolnego konkursu „Najlepszy w zawodzie”. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy technicznej oraz przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego. O honorowy tytuł walczyli uczniowie drugiej klasy technikum mechanicznego, którzy kształcą się w kierunku obróbki skrawaniem w pracowniach zajęć praktycznych ZST w Turku. Nagrody wręczono laureatom 17 czerwca br. Merytoryczną opiekę sprawowali: kierownik szkolenia praktycznego - Krzysztof Świerk oraz nauczyciele zawodu - Emil Grzelak oraz Marek Sęk.

W dniu 16 czerwca  2015 r. odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku podsumowanie Konkursu Multimedialnego, pod hasłem „Tradycje tkackie – Turek miasto tkaczy”, ogłoszonego wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich miasta Turek i powiatu tureckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy współpracy z Mirandą i Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Celem konkursu było przypomnienie i kultywowanie tradycji  tkackiej naszego regionu oraz skłonienie uczestników do zaprezentowania miejsc, przedmiotów, produktów i tradycji związanych z szeroko rozumianym tkactwem.

Uczeń naszej szkoły - Bartłomiej Bartczak, kształcący się w zawodzie technik  urządzeń sanitarnych - został laureatem pierwszej edycji programu „Junkers szkoli”. Jako zwycięzca pierwszego etapu konkursu otrzymał nagrodę główną, obejmującą m.in. voucher na kurs, po którego ukończeniu uzyskał wymagane uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji, pozwalające na pracę w charakterze autoryzowanego instalatora „Junkers”.

W dniu 11 czerwca 2015 roku na strzelnicy sportowej podsumowano wyniki Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjalnych. Była to już piętnasta edycja zawodów strzeleckich organizowanych przez Powiatową Organizację LOK w Turku, w porozumieniu z opiekunami sekcji strzeleckich, działających w szkołach i placówkach wychowawczych na terenie Turku i powiatu tureckiego. W tegorocznej lidze uczestniczyły drużyny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku, Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

W ramach profilaktyki uzależnień został podsumowany konkurs graficzny „Stop uzależnieniom” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu projektu graficznego, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych. Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych ze  stosowaniem dopalaczy. Dodatkowym aspektem było też  kształtowanie postaw asertywnych. Na etapie szkolnym do konkursu przystąpiło 210 uczniów, a do etapu powiatowego zakwalifikowano 13 prac.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Dawid Czerniejewski - Zespół Szkół Technicznych w Turku (2CE),
II miejsce – Dżesika Biegańska – Gimnazjum w Grzymiszewie,
III miejsce – Aleksandra Siupa – Gimnazjum nr 1 w Turku.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, że realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (I)”

Szczegóły w załączniku

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”  i w okresie od 15 września do 30 marca 2015 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu, którego hasło brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Tym samym Zespół Szkół Technicznych w Turku otrzymał tytuł "Bezpiecznej Szkoły"

W niedzielę 31 maja 2015 r. na Stadionie 1000-lecia w Turku odbyła się podwójna impreza – Święto Powiatu Tureckiego i Powiatowo-Miejsko-Gminny Dzień Dziecka i Rodziny.  Współorganizatorem przedsięwzięcia był również Zespół Szkół Technicznych w Turku, którego nauczyciele wraz z uczniami przygotowali szereg atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sztuk walki - zaprezentowane przez młodzież klas mundurowych – oraz doświadczenia wyjaśniające zjawiska fizyczne i chemiczne, spotykane w życiu codziennym. Eksperymenty, w których mogły czynnie uczestniczyć dzieci z pewnością rozbudziły zainteresowanie naukami ścisłymi.

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu - wieloletniej szkole partnerskiej Zespołu Szkół Technicznych w Turku - odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Uczniów i Nauczycieli, w którym oprócz reprezentantów z Niemiec i Polski, udział wzięli także przedstawiciele z Francji, Holandii, Norwegii, Turcji oraz Finlandii. Pierwszego dnia  uczestnicy reprezentujący różne narodowości oraz kultury, mogli się integrować w czasie wspólnej kolacji przy grillu. Przyjazna atmosfera oraz nowo zawarte znajomości stanowiły preludium do owocnej pracy nad trudnymi, często kontrowersyjnymi tematami. Zaplanowane na następny dzień warsztaty i ćwiczenia zmuszały do niwelowania barier językowych.

1 czerwca 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku odbył się Powiatowy Konkurs z Fizyki. Zmagania uczniów odbywały się na dwóch poziomach: podstawowym (dla uczniów klas pierwszych) i rozszerzonym (dla uczniów klas drugich i trzecich). W konkursie uczestniczyli reprezentanci I LO i ZST.