16 października, dokładnie w samo południe, w Domu Strażaka w Turku, rozpoczęto ogólnopolską próbę bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Organizatorami turkowskiej edycji akcji były: Fundacja „Złota Godzina”, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, WOPR Turek oraz portal Turek.net.pl. Wydarzenie, nad którym patronat objęły Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Polska Rada Resuscytacji, odbyło się  w naszym mieście  po raz drugi. Uczestniczyła w nim klasa 2 EB  ZST w Turku, nad która opiekę sprawowała  p. Ewa Łączna. Zadaniem każdego uczestnika akcji  było przeprowadzeni  masażu serca na fantomie. Celem inicjatywy była edukacja społeczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zaniku krążenia.

W dniu 12 października 2015r. uczniowie klas: 2TA, 3TA, 1TA, 2EB, 2MP, 2sa, 1TL, 4TO, 2LC, 2TL, 2TF, 2TI wraz z opiekunami wzięli udział w pielgrzymce do Lichenia.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęło się  mszą św. w bazylice o godz. 10:00, w czasie której można było ofiarować swoje osobiste intencje. Niezwykłym przeżyciem było zwiedzanie wieży, z której rozciągał się przepiękny widok na okolicę i wspaniałe Jezioro Licheńskie.  Pani przewodnik oprowadziła uczestników po Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które znajduje się w tylnej części bazyliki. Kryje ono wiele historycznych pamiątek oraz cennych woluminów. Można było zobaczyć zatem: starodruki polskie i obce, listy, rękopisy z różnych epok, kolekcję broni palnej, bulle papieskie, dokumenty królewskie, pamiątki po więźniach sowieckich.

W dniu 7 października 2015 r. uczniowie klas o profilu: technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik teleinformatyk, odwiedzili siedzibę Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu. Młodzież miała okazję zobaczyć studia telewizyjne, w których nagrywane są różne programy informacyjne, publicystyczne i sportowe, np. "Poranek WTK", "Puls dnia", czy "Telewizja Lecha". Najwięcej emocji wzbudziła reżyserka z pulpitami sterowniczymi i mnóstwem przeróżnych suwaków i guzików. Można było także przekonać się, jak wiele osób zaangażowanych jest przy nagraniu kilkuminutowego programu. Każdy mógł spełnić marzenia o karierze telewizyjnej i zająć (choć na chwilę) fotel prowadzącego program ,,Poranek WTK” oraz stanąć za kamerą.

W dniu 9 października 2015 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa na Targi DREMA do Poznania. Jej celem było zapoznanie uczniów klas stolarskich i mechatronicznych – I sa, II sa, III s oraz II TM - z procesami produkcyjnymi wyrobów z drewna, półfabrykatów z drewna, metalu, wyrobów tapicerskich, tkanin, skór naturalnych i syntetycznych.

Targi DREMA to jedyne w Polsce wydarzenie popierane przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna - EUMABOIS. Podczas tegorocznych targów zaprezentowało się ponad 500 wystawców z Polski i z zagranicy, przedstawiona została kompleksowa oferta w zakresie maszyn i urządzeń dla leśnictwa, sektora drzewnego i meblarskiego, okuć metalowych i z tworzyw sztucznych. Można było również zobaczyć nowoczesny park maszynowy oraz poznać rozwiązania technologiczne, które wpływają na kształtowanie się trendów rynkowych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali ekspozycje.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, Zespół Szkół Technicznych w Turku zawarł w dniu 7 października 2015 r. porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie. Umowę  podpisali: Wioletta Adamiak - Dyrektor ZST oraz ppłk Marcin Pietrzak – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie.

Celem porozumienia jest kultywowanie patriotycznych tradycji Wojska Polskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży szkolnej. Realizacji zamierzeń mają służyć cykliczne zajęcia z uczniami ZST -  prowadzone przez WKU - umacniające etos wojskowy oraz spotkania informujące o możliwości pełnienia służby przygotowawczej oraz służby w Narodowych  Siłach Zbrojnych.

W dniu 5 października 2015 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy PaT z całego powiatu tureckiego, które było odpowiedzią na duże zainteresowanie młodzieży problematyką walki z uzależnieniami. Wrześniowy happening pod hasłem "Stop dopalaczom” zachęcił uczniów do aktywnego wsparcia tego przedsięwzięcia.
Honory gospodarza spotkania pełnił mjr Arkadiusz Michalak, który w imieniu komendanta KPP w Turku - pana Grzegorza Gibaszka, powitał gości oraz przedstawił nauczycieli, którzy sprawują opiekę na działalnością PaT-u w poszczególnych szkołach. Są to: Joanna Gomółka (ZSR), Anna Adamczyk, Renata Spławska (LO) oraz Agnieszka Andrzejak, Joanna Fryga i Mariola Kadrzyńska – Siwek (ZST).

W dniu 2 października 2015 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Sun Garden Polska. Strony umowy reprezentowali: Wioletta Adamiak - dyrektor ZST oraz Witold Jarecki  - dyrektor Sun Garden. Porozumienie jest kolejnym, po porozumieniu z JTI z Gostkowa Starego, etapem rozwoju kontaktów ZST z przedsiębiorstwami w dziedzinie przemysłu wykorzystującego nowoczesne technologie. Jego celem jest m. in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w proces nauczania i kształcenia specjalistów w technologiach wykorzystywanych przez firmy.

29 września 2015 r. uczennice klasy IITF i  IFO, wraz z opiekunkami, udały się do rodzinnego miasta  ikony fryzjerstwa – Antoniego Cierplikowskiego (1886 - 1976). Delegacja klas złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Sieradza celem przekazania pamiątkowego medalu oraz podziękowania za współpracę i krzewienie pamięci  największego  z fryzjerów – Antoine’a . Niezwykle ciekawym etapem wycieczki był spacer „Śladami Antoniego Cierplikowskiego...” wraz z  przewodnikiem PTTK oraz projekcja filmu dokumentalnego pt. „Antoine – Geniusz z Sieradza”, która odbyła się w Centrum Informacji Kulturalnej.

W ramach kampanii "Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym" pomóż stworzyć aktywne przejście dla pieszych, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego - a przede wszystkim pieszych. Do konkursu zorganizowanego na zlecenie Fundacji PZU Powiat Turecki zgłosił przejście na ulicy powiatowej Legionów Polskich w Turku, które zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie: poczty, sądu, targowiska, policji oraz pasażu handlowego na ul. 650-lecia.

GŁOSOWANIE TRWA TYLKO 28.09.2015 r.    GŁOSUJ

24 września 2015 r. pozostanie na długo w pamięci nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. Tego dnia 481 uczniów klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej złożyło ślubowanie, które przyjęła p. Wioletta Adamiak - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Pierwszoklasiści przyrzekali uczyć się rzetelnie, postępować uczciwie i dbać o dobre imię szkoły. W dotrzymaniu przyrzeczeń mogą liczyć na pomoc dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i starszych kolegów. W czasie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru szkoły. Po części oficjalnej wydarzenia odbył się konkurs pod hasłem: Dobry początek w ZST, w trakcie którego młodzież zaprezentowała swoją wiedzę i umiejętności.

Do kalendarza najważniejszych patriotycznych imprez w naszym mieście wpisują się coroczne obchody rocznicy napaści Sowietów na Polskę w 1939 r.
17 września o godz. 12.00 zgromadzeni przy budynku I LO mieszkańcy miasta oraz uczniowie naszej szkoły oddali hołd poległym. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową odprawioną przy kamieniach pamięci. Tegoroczną - 76. rocznicę, uświetniła swoją obecnością rodzina państwa Gorańskich, która przybyła z Kazachstanu. Nastrój głębokiej zadumy towarzyszył części artystycznej przygotowanej przez młodzież I LO. Obchody zakończyły się złożeniem okolicznościowych wiązanek kwiatów przy pamiątkowych tablicach.

Po raz kolejny władze naszego powiatu uhonorowały wyróżniającą się w nauce młodzież. W dniu 10 września 2015 r. o godzinie 13.30 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku Starosta Tureckiego Mariusz Seńko wręczył nagrody najzdolniejszym uczniom. Wśród nich znaleźli się reprezentanci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

W dniu 4 września br. młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięła udział w happeningu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Zarząd NSZZ Policjantów przy KPP w Turku. Przedsięwzięcie stanowi część programu profilaktycznego „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież”. Celem  jego jest przeciwdziałanie dystrybucji środków psychoaktywnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu Używanych Podręczników Szkolnych. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do szkolnej biblioteki od 04.09.2015 r. Akcja trwa do 25.09.2015 r.

Dzień 1 września jest ważny nie tylko dla uczniów. To także symboliczna dla wszystkich Polaków rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W tym roku już 76. raz mieszkańcy Turku uczcili pamięć ofiar wojny. Okolicznościową wiązankę kwiatów złożyła przed pomnikiem "Nigdy więcej wojny” również delegacja z naszej szkoły. Udział w tego rodzaju rocznicowych uroczystościach jest dla młodego pokolenia żywą lekcją historii.

"W życiu piękne są tylko chwile…" Nucąc słowa popularnej piosenki zespołu Dżem, musieliśmy 1 września pogodzić się z końcem wakacji. O godzinie 9.00 na boisku Orlik odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń uczniowie wraz z wychowawcami powitali nowy rok szkolny. Smutek po letniej kanikule osłodziły niespodzianki, które przygotowano dla młodzieży w ZST. Jedną z nich jest bez wątpienia nadziemny łącznik między budynkami B i C, który umożliwi szybkie i bezpieczne przemieszczanie. Już wkrótce zostanie także oddana do użytku nowoczesna pracownia komputerowa na miarę XXI wieku.