W tym roku obchodziliśmy już 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzień 11 listopada jest szczególną datą dla każdego Polaka. To przecież symbol spełnionych marzeń o wolnej ojczyźnie. To także czas pielęgnowania pamięci o wszystkich, którzy oddali życie za wolność.
Tegoroczne obchody rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele NSPJ w Turku, po której poczty sztandarowe, władze miasta oraz mieszkańcy przemaszerowali do Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej.

W dniu 10 listopada 2015 r. uczniowie  klas trzecich technikum logistycznego ZST uczestniczyli w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, której celem było poznanie systemu logistycznego ochrony przeciwpożarowej. Uczniów przywitał Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  mł. bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz oraz Dyrektor Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia Powiatu Tureckiego Arkadiusz Michalak. Dowódca jednostki A. Janaszkiewicz szczegółowo zaprezentował młodzieży wyposażenie kontenera logistycznego oraz omówił zasady korzystania z niego. Uczniowie mogli również zobaczyć inne środki transportowe stosowane w ochronie przeciwpożarowej oraz w innych sytuacjach zagrożenia, m.in.: pojazdy strażackie, łodzie ratunkowe, pontony, kuchnie polowe.

Uwaga. Z początkiem listopada b.r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu poinformowało o występujących brakach w rezerwach krwi i preparatów krwiopochodnych, mogących utrudnić wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych oraz działania ratunkowe w nagłych wypadkach. Tym samym zwrócono się do środowiska krwiodawców, a także wszystkich zdrowych, pełnoletnich ludzi o honorowe oddawanie krwi w celu uzupełnienia niezbędnych rezerw. Zespół Szkół Technicznych w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  organizuje w dniu 12 listopada 2015 r. otwartą akcję Honorowego Krwiodawstwa. Rejestracja dawców w godzinach 8.00 – 11.00 w budynku C Zespołu Szkół Technicznych, ul. Milewskiego 3, sala C015. Aby oddać krew należy stawić się w ogólnym dobrym stanie zdrowia, po śniadaniu i mieć przy sobie dowód tożsamości. Zapraszamy i prosimy o dar życia jakim jest płynna tkanka – krew, której nie można zastąpić żadną substancją wytworzoną sztucznie.

W dniu 10 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych  w Turku  odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, w ramach którego uczniowie mogli w obrazowy sposób poznać polską drogę do niepodległości. Uroczystość była świetną lekcją historii i patriotyzmu. Montaż słowno - muzyczny „Polsko nie jesteś ty już niewolnicą” przygotowała klasa 4 TA. Autorką scenariusza i organizatorką uroczystości była Adela Surdyga, oprawę muzyczną przygotowała Joanna Fryga.

W dniu 6 listopada 2015 r. uczniowie  klas I TŻ i I FO odwiedzili Muzeum Miasta Turku. Swoją przygodę z historią naszego miasta rozpoczęli od obejrzenia wystawy „II wojna światowa – historia znana i na nowo odkrywana” zorganizowanej w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Młodzież z zainteresowaniem przyglądała się  eksponatom ukazującym nie tylko umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie różnych armii walczących w czasie II wojny, ale też  historię naszego regionu, ludzi i ich wojennych  losów.

W dniu 4 listopada br. uczniowie klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w zawodzie sprzedawca, uczestniczyli w konkursie pod hasłem „Towar jako przedmiot handlu”, w ramach którego odpowiadali na pytania testowe z zakresu: towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów oraz podstaw działalności gospodarczej. W czasie pracy jury młodzież miała możliwość obejrzenia filmu dotyczącego form sprzedaży.

W dniu 30 października w auli ZST w Turku odbyła się akademia poświęcona papieżowi św. Janowi Pawłowi II. Tegoroczna uroczystość była okazją do uczczenia kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Mottem spotkania stały się słowa papieża : „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”, zapisane w „Liście do rodzin” z 1994 r.

W ramach Projektu Unii Europejskiej Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w zakresie działania 9.3.2 oraz założeń Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Starosta Turecki Mariusz Seńko podjął działania mające na celu pozyskanie środków na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcie zaowocowało opracowaniem projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, dzięki któremu Zespół Szkół Technicznych w Turku otrzyma w latach 2016 - 2018 dofinansowanie pozwalające na stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

W dniu 29.10.2015 r. w auli ZST odbyło się spotkanie z p. Arkadiuszem Michalakiem - Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Turku, poświęcone wykorzystaniu logistyki w zarządzaniu kryzysowym.

Pan Arkadiusz Michalak przybliżył uczniom podstawy prawne systemu zarządzania kryzysowego. Wskazał  przykłady potrzeb logistycznych ludności w sytuacjach kryzysowych, elementy systemu zabezpieczenia logistycznego  oraz etapy działań logistycznych podejmowanych w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wizualna prezentacja kontenerów logistycznych i magazynów przeciwpowodziowych wykorzystywanych przez specjalistyczne służby.

W dniach 26 i 28 października 2015 r. w auli ZST odbyły się spotkania uczniów z pracownikami Banku Zachodniego WBK: p. Beatą Krysztoforską - osobistym doradcą klienta oraz  p. Karoliną Niemowną - starszym doradcą klienta. 
Celem przedsięwzięcia, w którym udział wzięli uczniowie klas: 3TA, 3GH, 3BM, 2TA, 2TI, 3h, 2fk, 1m, było zapoznanie młodzieży z tematyką bankowości, strukturą banków w Polsce oraz systemem bezpieczeństwa klientów sektora bankowego.
Pracownicy BZ WBK przedstawili strukturę bankowości w Polsce oraz szereg produktów bankowych, a także omówili zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych, w tym bankowości internetowej. W trakcie spotkania uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania prowadzących, które nagradzane były drobnymi upominkami.  

W dniu 22.10.2015 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie uczniów klas logistycznych z kierownikiem Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Turku - Panią Joanną Misiak – Kędziora.
Celem spotkania było przedstawienie zasad i procedur związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami programu nauczania w zawodzie technik logistyk. Młodzież miała możliwość zapoznania się z aktami prawnymi regulującymi gospodarkę odpadami, m.in. z wprowadzonymi przez Sejm zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poznała także akty prawa miejscowego regulujące kwestie odpadów komunalnych.

W dniu 21 października 2015 r. uczniowie klas informatycznych i teleinformatycznych uczestniczyli w wycieczce terenowej do gminy Malanów, gdzie zapoznali się z technikami montażu i prowadzenia światłowodów oraz przyłączania domów i mieszkań do globalnej infrastruktury sieciowej. Mogli także obserwować, jak przebiegają prace instalacyjne, poznać zasady montażu oraz przyjrzeć się pracy maszyn służących do wykonywania wykopów i przecisków pod chodnikami i ulicami.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przyswajali sobie zasady profesjonalnego prowadzenia instalacji światłowodowej infrastruktury krajowej. Wycieczka poglądowa zakończyła się wykładem na temat: ,,Nowoczesna telekomunikacja. Światłowody - dlaczego są najlepsze”, w czasie którego młodzież zapoznała się również z technologią GPON - używaną przez firmę Inea. Chętni uczestniczyli w ćwiczeniach spawania światłowodów. Wycieczka i szkolenie odbyły się w ramach planowanych zajęć dydaktycznych we współpracy z firmą Inea.

Dzień 21 października upłynął w Zespole Szkół Technicznych pod hasłem prozdrowotnej akcji – Chcę być zdrowy – jem kanapki, której celem było propagowanie i promocja zdrowego odżywiania wśród młodzieży. Organizatorów sympozjum zainspirowały alarmujące wyniki badań, z których wynika, że w diecie uczniów powszechnie występują niedobory takich składników odżywczych, jak: wapń, witamina D, potas, magnez i foliany (dotyczy to aż 74-98% młodzieży). Istotnym problemem jest też nadmierne spożycie różnych składników niepożądanych, w tym cukru, tłuszczu i soli.

19 października 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku złożyli wizytę na Politechnice Łódzkiej. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Instytutu Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. W Zakładzie Wzornictwa ww. Instytutu młodzież poznała specyfikę pracy w pracowniach: ubioru, rzeźby oraz malarstwa, a w Zakładzie Odzieżownictwa zapoznała się z zadaniami wykonywanymi w pracowni technologicznej, komputerowej oraz w laboratorium tkaniny. Doświadczenie, które zdobyli uczniowie, obserwując pracę we wspomnianych zakładach, a także  rozmowy z wykładowcami uczelni – doc. dr. inż. J. Zielińskim oraz p. dr M. Owczarek, utwierdziły ich w przekonaniu o słuszności dokonanego przez nich wyboru kierunków kształcenia, takich jak technik technologii odzieży oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku oraz Parafią NNMP w Psarach zorganizowało XI Konkurs Recytatorski pod hasłem „Twórczość św. Jana Pawła II”, który odbył się 18.10.2015 r. Podobnie jak w latach ubiegłych przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W recytatorskich zmaganiach udział wzięły również uczennice naszej szkoły:
- Białek Joanna z kl. 3TL ( utwór „Co mi mówisz”),
- Kostrzewa Sylwia z kl. 2 TT ( utwór „Późniejsze rozpamiętywanie spotkania”),
- Synenko Justyna z kl. 1 TT  (utwór „Skupienie dojrzałe”).

W dniu 19 października br. odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klasy 2TM oraz klasy 2TT do Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – ośrodka wspierającego rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów środowiska ekonomiczno– społecznego. Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - corocznego działania inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, mającego na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.