30 listopada 2022 r. grupa uczniów z klas 1TM, 2TI, 2AR, 2CM, 3HZ, 4TIp, 4ETp i 4ET udała się do Park of Poland, największego zadaszonego parku wodnego w Europie, który znajduje się pod Warszawą. W wyjeździe wzięła także udział grupa praktykantów ze słowackiej szkoły technicznej Adlerka z Bratysławy. Młodzież spędziła czas w strefie "Jamango", w której znajdują się 32 ekstremalne zjeżdżalnie wodne, rwąca rzeka i basen z morską falą. Międzynarodowy wyjazd był dla uczniów okazją do nawiązania nowych znajomości, integracji oraz aktywnego odpoczynku.

W  dniu 29 listopada 2022 roku odbył się szkolny konkurs z wiedzy o społeczeństwie „Kto sprawuje władzę w Polsce - organy władzy III RP". Konkurs adresowany był  do uczniów klas  trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia. Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowania wiedzą o sposobie powoływania oraz kompetencjach organów władzy III RP; zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy,

30 listopada 2022 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Handlu pod hasłem „Przedsiębiorca w handlu”. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 4HZp oraz 3HZp kształcący się w zawodzie technik handlowiec. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu: dokumentacji handlowej, technik i metod sprzedaży, negocjacji, marketingu, podstaw działalności gospodarczej i bhp. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, będących jednocześnie przedmiotem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

W dniu 28.11.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich. Wzięło w nim udział 23 uczniów, adeptów fryzjerstwa z BSIS oraz technikum. Najwyższą liczbę punktów z testu  uzyskały:

25 listopada 2022 roku kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku – w ramach projektu „Poznaj Polskę”  – zwiedzała  Wrocław.Wędrówkę po mieście rozpoczęto od zapoznania się z bogatymi zbiorami sztuki zgromadzonymi w Muzeum Narodowym, wśród których podziwiano m.in.  obraz Jana Matejki „Śluby Jana Kazimierza”. Uczestnicy wycieczki obejrzeli również Panoramę Racławicką – obraz o rozmiarach 15x114 m autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka namalowany dla uczczenia setnej rocznicy bitwy pod Racławicami. Ilość zdjęć wykonywanych przez uczniów jest dowodem na to, że dzieło i sposób jego ekspozycji wywarły na nich duże wrażenie.

INFORMACJA SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE 

Uczniowie należący do Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego "Medyk" w Turku ul. Stawickiego 11 z rocznika 2004, proszeni są o zgłaszanie się na szczepienie przeciw blonnicy i tężcowi do punktu szczepień.

Od 14 do 16 listopada 2022 roku kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku uczestniczyła w wycieczce: Zakopane – Jura Krakowsko-Częstochowska, zorganizowanej w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania jednego z najpopularniejszych zamków na szlaku Orlich Gniazd – Zamku w Ogrodzieńcu, który powstał za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkową atrakcją pierwszego dnia wyprawy była możliwość wejścia do jaskiń znajdujących się niedaleko Ogrodzieńca.

W dniu 22.11.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych  – edycja 2022/2023. Wzięło w nim udział 24 uczniów. Najwyższą liczbę punktów w ogólnopolskim teście wiedzy uzyskali: Klaudia Witczak, Kinga Fabjańska  i  Szymon Arent. Wymienione osoby stworzą zespół reprezentujący szkołę w etapie wojewódzkim.

Podobnie jak w latach ubiegłych 9.11.2022 roku w Poznaniu na Termach Maltańskich odbyły się Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu drużynowym  dziewcząt i chłopców. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali w sztafecie na dystansie 6 x 50 m stylem dowolnym. Do rywalizacji przystąpiły 33 sztafety reprezentujące szkoły ponadpodstawowe. Po emocjonującej walce sztafeta chłopców sklasyfikowana została na 26. miejscu z czasem 3,23,31 min. Szkołę reprezentowali:  Michał Czekała, Bartosz Grenda, Adam Oleksy, Miłosz Maciejewski, Eryk Nita, Gabriel Urbaniak, Cyprian Oleksy, Konrad Lament.

W dniu 17 listopada 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i rozstrzygnięcie kolejnej edycji międzyszkolnego konkursu ,,Złap za stery do swojej kariery”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży, inspirowanie do opracowania własnej ścieżki kariery zawodowej i popularyzowanie wiedzy z zakresu problematyki oraz planowania kariery. Realizacja przedsięwzięcia była poprzedzona warsztatami z zakresu kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej, które opisano w poprzednim artykule. 

W dniach 15-17.11.2022  r. uczniowie  Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce na Podlasie, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Tykocina, wielokulturowego kresowego miasteczka na pograniczu polsko-litewsko-ruskim, w którym młodzież zwiedziła średniowieczny zamek, żydowską synagogę i barokowy katolicki kościół. W Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego uczniowie podziwiali eksponaty najstarszego w Polsce parku narodowego, który ze względu na bogactwo i szczególne znaczenie przyrodnicze został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W dniach od 18 do 19 października 2022 roku grupa uczniów z klas: 4TI, 4ET i 3TG Zespołu Szkół Technicznych w Turku wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Trójmiasta, w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Zwiedzanie rozpoczęto od Westerplatte – półwyspu, którego obrona we wrześniu 1939 stała się symbolem wybuchu II wojny światowej. Uczniowie obejrzeli Pomnik Obrońców Wybrzeża, zachowane wartownie i koszary oraz Cmentarz Poległych Obrońców Westerplatte. W Gdańsku, jednym z najpiękniejszych miast Polski, młodzież odwiedziła: Złotą Bramę, ulicę Długą z reprezentacyjnymi kamienicami, Dom Uphagena, Długi Targ z fontanną Neptuna, Długie Pobrzeże ze słynnym drewnianym Żurawiem – symbolem Gdańska, a także Kościół Mariacki.

Listopad to szczególny miesiąc w naszej historii, nie tylko z uwagi na obchodzone  corocznie Święto Niepodległości, ale również inne ważne dla narodu polskiego rocznice.  W tym roku obchodzimy m.in. 100 rocznicę istnienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo wielu przeobrażeń ustrojowych po I wojnie światowej w większości państw europejskich parlament pozostał dwuizbowy. Także w Polsce odrodzonej po przeszło wiekowej niewoli ustanowiono dwuizbowy system parlamentarny.  W II Rzeczypospolitej wprowadziła go konstytucja marcowa z 1921 r., utrzymała też konstytucja kwietniowa z 1935 r. Dwuizbowość była zgodna z polską tradycją. Senat istniał w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej oraz w okresie zaborów w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.

W dniach od 8 do 10 listopada 2022 roku  44 uczniów  Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku uczestniczyło w wycieczce: Zakopane – Kraków, zorganizowanej w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

W Zakopanem uczniowie odbyli spacer po Krupówkach i zwiedzili cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Następnie, wraz z przewodnikiem,  rozpoczęli pieszą wędrówkę  Doliną Strążyską, podziwiając malowniczą Polanę Strążyską oraz wodospad u stóp Giewontu – Siklawicę. Kolejnym punktem wędrówki było przejście przez Czerwoną Przełęcz aż do Sarniej Skały na wysokości 1377 m n.p.m. Widoki przy słonecznej pogodzie były przepiękne. Młodzież zeszła Doliną Białego do Zakopanego, przy Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza.

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 21.11.2022 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w związku z przeprowadzanym próbnym egzaminem maturalnym OPERON 2022/2023. 

W dniu 18.11.2022 r. uczniowie naszej szkoły: Sandra Polewska oraz Marek Adamski i Szymon Szczeciński wraz z opiekunkami: Katarzyną Sylwestrzak i Barbarą Ressel wzięli udział w warsztatach dla Młodszych Ambasadorów programu EPAS - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Spotkanie odbyło się w Warszawie. Warsztaty prowadził trener Mateusz Konieczny z Biura Parlamentu Europejskiego.