Zespół Szkół Technicznych w Turku solidarny z Ukrainą
Uczniowie i nauczyciele ZST w Turku, w reakcji na sytuację za naszą wschodnią granicą, przygotowali akcję charytatywną dla uczniów z Ukrainy kształcących się w nowo powstałym oddziale przygotowawczym w Kaczkach Średnich. Pod koniec marca w bibliotece szkolnej rozpoczęła się  zbiórka artykułów szkolnych i plastycznych. Udało się zebrać 12 kartonów potrzebnych rzeczy,  w tym: plecaki, piórniki, zestawy geometryczne,

Landeskunde w plakatach

W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy plakat w języku niemieckim. Celem konkursu było propagowanie i poszerzanie wiedzy o kulturze niemieckiej, oraz rozwijanie kompetencji językowych. Uczniowie mieli możliwość wzbogacenia wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii – o ich geografii, historii, kulturze, życiu społecznym i politycznym, a także tradycjach krajów niemieckojęzycznych.

Dzień bez plecaka, czyli kreatywność górą…
To dzień wspólnej zabawy, w którym uczniowie, a czasem też nauczyciele, przychodzą do szkoły ze wszystkim, co jest potrzebne na lekcjach. Niestety nie można użyć plecaka ani torby.
W ten szczególny dzień młodzież mogła więc dać upust swojej fantazji. Pomysły były rzeczywiście zaskakujące, a niektóre wręcz szalone…

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku - p. Wioletta Adamiak, wicedyrektor  - p. Andrzej Rossa oraz  kierownik kształcenia praktycznego - p. Daniel Kusz złożyli wizytę w Liceum Przemysłowym Elektrotechniki i Informatyki (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatyki) w Ostrawie - w Czechach.

Biblioteka szkolna serdecznie zachęca wszystkich Czytelników do włączenia się w akcję Legimi Czytamy dla Ukrainy Każda pobrana książka oznacza 10zł, przekazanych przez LEGIMI na pomoc obywatelom Ukrainy, dotkniętym koszmarem wojny. Zebrana kwota zostanie przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).

W hali sportowej przy ZST w Turku odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne. Po raz kolejny wyższe uczelnie przedstawiły swoje oferty edukacyjne dla uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie. Interesująca, choć skromniejsza niż w latach ubiegłych prezentacja możliwości dalszego kształcenia pozwoliła uczniom klas trzecich i czwartych poznać kierunki studiów oraz same uczelnie. Przedsięwzięcie cieszy dużym zainteresowaniem.

W dniu 30 marca w Zespole Szkół Technicznych w Turku zorganizowano sympozjum z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Nasza planeta, nasze zdrowie”. W związku z pandemią, zanieczyszczeniem środowiska oraz nasilającymi się chorobami, takimi jak: nowotwory, astma, choroby serca - Światowa Organizacja Zdrowia skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu.Najważniejszą częścią sympozjum była prelekcja dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku - p. Katarzyny Wysockiej

Szkoła to miejsce kojarzące się ze wzmożonym hałasem, szczególnie w czasie przerw międzylekcyjnych. W takim otoczeniu właściwie niemożliwa jest ucieczka od zgiełku i chwila kojącej ciszy. Okazuje się, że redukcja hałasu jest jednak możliwa. Firma Mute wyposażyła naszą szkołę w jednoosobową kabinę akustyczną( Space S) idealną do rozmów telefonicznych. To rodzaj kapsuły akustycznej całkowicie dźwiękoszczelnej, która pozwala w przyjaznych warunkach korzystać z telefonu komórkowego.

Sukces uczennic z ZST w VI Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim

W dniach 29-30 marca 2022 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu odbył się VI Ogólnopolski Turniej Kucharski zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu pod hasłem „Potrawy z ryb”. Podobnie, jak w poprzednich edycjach uczestnicy z całej Polski prezentowali najnowsza trendy i tajniki kulinarne.Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowały uczennice kształcące się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz - Justyna Koperska z klasy 3kop oraz Nikola Druciarek z klasy 3kf.

25 marca uczniowie ZST w Turku odwiedzili miasto polskiego uczonego, wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Uczestnicy wyjazdu w towarzystwie osobliwego, ubranego w historyczny strój i mówiącego gwarą przewodnika zwiedzili toruńską starówkę. Ponadto wzięli udział w warsztatach pieczenia piernika oraz uczestniczyli w seansie pt. Poza horyzontem  w  Planetarium im. Władysława Dziewulskiego.
Poznawanie przez młodzież miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk i

W dniu 18 marca 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o handlu. Wzięli w nim udział uczniowie klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik handlowiec.
Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu: towaroznawstwa, dokumentów handlowych, technik i metod sprzedaży, negocjacji, stosowania narzędzi marketingu, podstaw działalności gospodarczej i bhp. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, będących jednocześnie przedmiotem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

- To hasło wydarzenia, które odbyło się 21 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Jego celem było rozbudzenie zainteresowań
i pasji wśród uczniów.
Jako szkoła reprezentująca wiele kwalifikacji i zawodów, z radością przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie. Nasi uczniowie: Natalia Gmachowska, Julia Szmyt, Patrycja Chmiela, Amelia Kałużna, Ksenia Krupa oraz Damian Wypych w kreatywny sposób przedstawili młodszym koleżankom i kolegom istotę specjalizacji, której tajniki zgłębiają oraz możliwości rozwoju w poszczególnych zawodach.

W dniu 10.03.2022 r. uczniowie klasy 3BM z wychowawcą p. Barbarą Ressel wzięli udział w webinarium online pn. Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy?

Spotkanie zorganizowano na zaproszenie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, z którym współpracuje nasza szkoła w ramach programu EPAS. Prowadzącym był p. Piotr Wolski – wieloletni dziennikarz mediów polskich i zagranicznych, szef działu prasowego Biura PE w Warszawie, a obecnie pracownik Działu Wizyt i Seminariów PE w Brukseli. Tematyka obejmowała m.in. korzenie integracji europejskiej, jej podstawy prawne oraz historię Parlamentu Europejskiego.

Światowy Dzień Zdrowia 2022 „Nasza planeta, nasze zdrowie”

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Gdzie ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?
WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie.

Społeczność naszej szkoły nie pozostaje obojętna na los Ukrainy i jej obywateli. Wyrażamy solidarność z całym Narodem Ukraińskim i włączamy się do akcji niesienia pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W związku z tym biblioteka szkolna organizuje zbiórkę artykułów szkolnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, która rozpocznie naukę w placówkach szkolnych w powiecie tureckim. W ramach pomocy młodzieży pochodzącej z Ukrainy, decyzją starosty Dariusza Kałużnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich powstanie specjalny oddział przygotowawczy dla tych uczniów.

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają zainteresowania. Dzięki nim możemy zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności, a przede wszystkim znaleźć wytchnienie od codzienności. Obecnie, w dobie  Internetu, większość młodych ludzi spędza swój wolny czas przed komputerem, rywalizując w grach komputerowych. Część młodzieży woli jednak spotkania poza wirtualnym światem, w gronie rówieśników. Aktywną formę zagospodarowania wolnego czasu wybrał Wiktor z klasy 3FG, który jest członkiem Drużyny Grodu Tura – grupy, która od 20 lat rekonstruuje epizody z czasów wczesnego średniowiecza i tym samym  propaguje wiedzę na temat kultury wieków średnich.