27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się już VI  edycja Powiatowego Konkursu Stolarskiego  „Język obcy  w stolarstwie”. Uczestnikami byli uczniowie z klas stolarskich i mechanicznych oraz gościnnie adepci zawodu stolarza z Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku. Najważniejszym celem konkursu  było wykonanie wyrobu stolarskiego ,  jakim był w tym roku pojemnik na przyprawy. Rywalizacja uczestników była  jednocześnie praktycznym egzaminem próbnym dla uczniów klas trzecich w zawodzie stolarz. Bardzo ważnym aspektem przedsięwzięcia było także promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich.

Organizatorzy stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych oraz sposobność zaprezentowania  technologii  wykonania wyrobu  w języku polskim i obcym (niemieckim lub angielskim) .

Zadanie polegało na praktycznym wykonaniu wyrobu stolarskiego, do wykonania którego uczniowie otrzymali półfabrykaty pojemnika na przyprawy , rysunek techniczny i instrukcję w języku polskim i obcym. Powierzone  zadanie wykonywano  w grupach dwuosobowych. Po  części praktycznej uczestnicy musieli  zaprezentować  swoją pracę w języku polskim  i wybranym języku obcym.

Wykonane wyroby zostaną przekazane na szkolną akcję charytatywną „Stroik od serca”- wspierającą zakup paczek dla mniej zamożnych uczniów z naszej szkoły.

Warto podkreślić, że do zorganizowania tegorocznej VI edycji konkursu (egzaminu próbnego)  przyczynił się pan Andrzej Błaszczyk – właściciel Zakładu Stolarskiego STOLMIX, który przekazał na rzecz szkoły półfabrykaty do wykonania zadania. Pozostali sponsorzy to: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Starostwo Powiatowe w Turku, Zespół Szkół Technicznych  oraz wydawnictwo Macmillan.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy wykonywali zadania z wielkim zaangażowaniem.

Ostatecznie komisja przyznała następujące nagrody:
- I miejsce- Dominik Walczak i Wiktor Stefanowski -  ZST Turek,
- II miejsce- Dominik Zagozda i Dawid Osiborski- ZPEW Turek,
- III miejsce- Jakub Michalak i Patryk Badeński -  ZST  Turek.      

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Aldona Russek- Marczak, Zofia Gruszczyńska, Marek Sęk, Magdalena Bajzert, Grzegorz Grzelak, Emil Grzelak. Nadzór nad uczniami z ZPEW  pełniła pani Magdalena Mizerkiewicz. Całemu  konkursowi przewodniczył  wicedyrektor  Andrzej Tutaj.