W dniu 4 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku - w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – zorganizowane zostało sympozjum. Wpisało się ono w najważniejsze założenia akcji promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, a także podejmowanie biznesowych inicjatyw. Tydzień Przedsiębiorczości to także święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Ta ogólnoświatowa akcja  organizowana jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, między innymi w Polsce. W czasie jej trwania organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, oferują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Projekt ten jest okazją  do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia ludzi.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli: premier Wielkiej Brytanii- Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Koordynatorem w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w realizację akcji.

 W trakcie sympozjum uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się, jakie są etapy związane z zakładaniem własnej firmy, jakie mogą być źródła finansowania planowanej działalności gospodarczej. Zaprezentowano także typy osobowości człowieka, które już dwa tysiące lat temu opracował ojciec medycyny Hipokrates.

W prezentacji podkreślono, że przedsiębiorca to człowiek, który jest asertywny, nie boi się ryzyka, ma  zaufanie do własnych zdolności i umiejętności oraz cechuje go optymizm życiowy.

Uzupełnieniem do przedstawianych problemów były  filmy edukacyjne z zakresu akademii biznesu.

Uwzględniając założenia tej międzynarodowej inicjatywy, również nasza szkoła wniosła swój wkład, organizując spotkanie, którego celem było podkreślenie faktu, iż przedsiębiorczość przejawiająca się w życiu zawodowym oraz prywatnym, pozwala na poszukiwanie dróg rozwoju osobistego. To mechanizm, który pozwala na radzenie sobie w życiu oraz      uruchamia potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców. Warto pamiętać, że każdy nawet najdrobniejszy przejaw takiej zawodowej aktywności utrwala filozofię samodzielności, a tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.

Organizatorami spotkania  byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Małgorzata Pietrzak, Agata Jeż, Anita Herman –Szulc, Tomasz Szczap.